Liberálně-konzervativní akademie odstartovala

10. března 2004
10 Bře

V sobotu 20. září 2003 od 9.00 do 18.00 hodin se uskuteční první přednáškový blok studia v rámci projektu "Liberálně-konzervativní akademie". Lektory prvního přednáškového bloku jsou Josef Šíma (ekonomie), Vít Hloušek (mezinárodní vztahy), Roman Joch (politologie), Jiří Hřebejk (právo) a Milena Blaháková (komunikace).


Liberálně-konzervativní akademie představuje bezplatné jednoroční mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, práva, komunikace a veřejné prezentace, určené zejména osobám s pravicovou názorovou orientací. Studium se skládá z osmi přednáškových bloků, konaných jednou měsíčně v sobotu. Zakončeno bude závěrečnými zkouškami a získáním certifikátu absolventa akademie. Garanty jednotlivých vyučovaných kurzů jsou přední čeští akademičtí odborníci: profesor R. Holman z pražské VŠE (ekonomie), docent P. Robejšek z hamburského Mezinárodního institutu pro politiku a hospodářství (mezinárodní vztahy), docent M. Novák z Fakulty sociálních věd UK (politologie), docentka A. Macková z pražské Právnické fakulty (právo) a doktor psychologie J. Frgal (komunikace a veřejná prezentace). Mezi lektory patří i další přední čeští odborníci: expert na trestní právo z pražské Právnické fakulty J. Jelínek, J. Schwarz z Liberálního institutu, ředitel CEP P. Mach, expertka na problematiku EU M. Pitrová, politolog a předseda Mladých konzervativců P. Sokol aj.


Studia se v letošním, nultém ročníku zúčastní 45 posluchačů, kteří byli vybráni z více než osmi desítek uchazečů z celé ČR. K posluchačům patří např. představitelé ODS na krajské či komunální úrovni, asistenti poslanců a senátorů, podnikatelé či studenti státních i soukromých vysokých škol.  


V Praze dne 19. září 2003

19.09.2003