Letní semestr Liberálně-konzervativní akademie zahájí tuto sobotu!

10. března 2004
10 Bře

V sobotu 21. února 2004 od 9.00 do 18.00 hodin se uskuteční první přednáškový blok letního semestru Liberálně-konzervativní akademie.

Blok se uskuteční ve Vzdělávacím centru Mladých konzervativců, Zborovska 42, Praha 5. Dopolední výuku zahájí psycholog Jiří Frgal přednáškou o komunikačních dovednostech. Následně se posluchači seznámí s problematikou peněz a inflace, o nichž bude hovořit Josef Šíma z Liberálního institutu. Odpoledne je na programu nejprve přednáška Markéty Pitrové z brněnské Fakulty sociálních studií o historii, struktuře a politikách EU. Posluchači dále vyslechnou přednášku Jiřího Jelínka z Právnické fakulty UK o českém trestním právu. Blok uzavře politolog Petr Sokol, který bude hovořit o politických stranách.

Liberálně-konzervativní akademie je jednoročním mezioborovým studiem ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, práva, komunikace a veřejné prezentace. Studium je zakončeno zkouškou a získáním „Certifikátu absolventa“. Určeno je především osobám činným nebo připravujícím se na veřejné působení. Do tří let CEVRO otevře akreditované vysokoškolské studium. Garanty jednotlivých vyučovaných kurzů jsou přední čeští akademičtí odborníci: Robert Holman (ekonomie), Petr Robejšek (mezinárodní vztahy), Miroslav Novák (politologie), Alena Macková (právo) a Jiří Frgal (komunikace a veřejná prezentace). Studia v  ročníku 2003/2004 se účastní 45 posluchačů, mezi nimiž nechybí krajští a komunální politici, asistenti poslanců a senátorů, podnikatelé či studenti vysokých škol.
 
V Praze dne 19. února 2004                       

Ladislav Mrklas
                   ředitel CEVRO

19.02.2004
CEVRO