Socialisté od válu

11. října 2006 - Zbyněk Klíč
11 Řij

Po osmi letech odešli socialisté od válu. Osm let korupčních skandálů, zvyšujících se rozpočtových schodků a omezování personální svobody. Socialistický ideolog Vladimír Špidla s pomýlenými vizemi o existenci sociálního státu, Stanislav Gross s bezskrupulózností a ukrutnou domýšlivostí a Jiří Paroubek s agresivitou, pliváním ohně a popřením veškerého demokratického a slušného chování.

   To oni zanechali Českou republiky sice v hospodářském růstu, ale vykoupeném obrovskými deficity a morálním marasmem. A tak se nelze divit, že občané považují politiku za něco odporného.
   Po osmi dlouhých letech socialistického vládnutí nastupuje v České republice menšinová pravicová vláda ODS s Mirkem Topolánkem v čele. Je možné, že bude mít omezený mandát a nezíská důvěru, musí však v době své vlády, jakkoliv dlouhé, nastartovat procesy, které naší zemi tak ukrutně chybí. Co by tedy měla zemi přinést?

 
Slušnost a korektnost v mezilidském chování
  
To nejhorší, co za sebou levicové vlády zanechaly, je atmosféra podvodů, intrik, korupce a strachu. Plejáda korupčních afér se zainteresovanými sociálnědemokratickými politiky, příslušníci předchozího režimu ve státních funkcích, hrozby nepohodlným novinářům, zpochybňování výsledků voleb – to vše je dědictví vlád let 1998–2006. Hlavním úkolem, který na pravicové politiky čeká, je tedy obnova důvěry. Důvěry, že slušné a poctivé chování se stále ještě vyplatí, že ti, kdo obcházejí zákony a korumpují úředníky budou spravedlivě potrestáni, že dohoda a kompromis jsou stále ještě více než blokace a výhružky.

Poctivost při plnění programu
  
Občané volili při volbách Občanskou demokratickou stranu proto, aby splnila své reformy. Aby zamezila prohlubování schodku veřejných financí, aby reformovala důchody, pomohla živnostníkům a finančně ulevila zdravotníkům. Občané čekají na změnu socialistického způsobu myšlení, který zavíral oči před očividnými problémy a pod pláštíkem sociální spravedlnosti a rovnosti výdělků hnal zemi k ekonomickému kolapsu. ODS musí ukázat, že pravidla a dohodnuté zásady nejsou jen dohody, které přes noc ztratí svoji platnost. ODS musí být stranou, která nastolí kázeň a dá najevo, že jsou věci, přes které nejede vlak.

Zničení korupce
  
Ač je Česká republika vystavována obrovskému schodku či vysoké nezaměstnanosti, největším problémem naší země je korupce. Snaha uplatit druhého se za vlády socialistů stala normou a nepoužívat jí znamenaná rezignovat na veřejný úspěch. Cílem ODS musí být nekompromisní boj s touto chorobou, která prorůstá všemi sférami společenského života. Prostředkem k tomuto boji musí být nekompromisní tresty všem přistiženým s nulovou, či velmi omezenou možností návratu na zastávanou funkci. Dalším nástrojem boje s korupcí musí být snížení počtu úředníků, razítek a rozhodnutí. Jen omezení cizí vůle ve vlastních záležitostech omezí korupční prostředí.

Návrat svobody
  
Hlavním cílem a imperativem činnosti ODS musí být návrat svobody do naší vlasti. Svobody rozhodovat, kam nasměruji své daně, jakého si vyberu lékaře či jaký budu mít důchod. Svobody říci beztrestně a beze strachu vlastní názor, svobody klást politikům nepříjemné otázky. Svoboda utrpěla za vlády socialistů těžký direkt. ODS musí podřídit vše tomu, aby dokázala svobodu znovu postavit na nohy.