Ruská ruleta na silnicích musí skončit

13. října 2006 - Jan Morava
13 Řij

   Několik dnů poté, co zákon o provozu na pozemních komunikacích vešel v platnost, se doprava na českých silnicích zpomalila. Byl to důsledek strachu z nových trestů. Uplynulo několik týdnů a řidiči opět jezdí rychleji. Zjistili, že policisté nemají ani náhodou prostředky, jak zaznamenat každý spáchaný přestupek. Na našich silnicích začala „ruská ruleta“. Opět začalo hromadné nedodržování přikázané rychlosti s tím, že to můžeme být zrovna my, koho policie zaznamená, ale pravděpodobnost je to značně malá.
   Situace na našich silnicích si zasluhuje řešení ve dvou fázích – novele současného zákona a přípravě zákona zcela nového. Novela musí odstranit všechny známé zmetky, a to nejen v oblasti bodů.
   Nový zákon by měl přinést nové členění přestupků do tří kategorií:

1) Nedbalostní přestupek – neohrožuje zdraví a majetek, je způsoben nedbalostí, nikoli úmyslem (např. opomenutí rozsvícení světel) – sankcí je pouze upozornění, peněžitá a bodová sankce není.
2) Neúmyslně, případně z důvodu zachování bezpečnosti provozu spáchaný přestupek – nedochází k ohrožení zdraví a majetku, přesto se jedná o vědomě spáchaný přestupek (např. překročení rychlosti při předjíždění) – sankcí je peněžitá pokuta, nikoliv bodová.
3) Přestupek ohrožující zdraví nebo (a) majetek – dochází k ohrožení nebo k potenciálnímu ohrožení (napříkad překročení rychlosti u přechodu pro chodce) – sankcí je peněžitá pokuta a přidělení trestných bodů a to až do výše okamžitého odebrání řidičského průkazu.

   Zákon musí ošetřit i dosud opomíjené prvky spoluodpovědnosti. Příkladem je spoluodpovědnost pro odesílatele při překročení povolené hmotnosti u nákladní přepravy. Další nezbytnou úpravou je určení jediného kompetentního orgánu pro správu dopravního značení. K diskusi je zavedení možnosti odpočtu trestných bodů za absolvování nebo organizaci školení o pravidlech silničního provozu. Zcela nezbytné je široce konzultovat znění jak novel, tak nového zákona s organizacemi jako jsou například Česmad, SOVA, ÚAMK a mnohé další.
   Řečeno automobilovou terminologií – současné znění zákona potřebuje vydařený facelift a musíme začít pracovat na zcela novém modelu.