Hospodářské noviny: "Langer založil vysokou školu pro nové politiky"

18. října 2006
18 Řij

Langer založil vysokou školu pro nové politiky

Vzdělávací instituce blízká ODS a Ivanu Langerovi se od včerejška stala řádnou soukromou vysokou školou, která bude vychovávat politiky. CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie dostala akreditaci ministerstva školství.

"Byla to moje vize a jsem rád, že jsme toho dosáhli," říká místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer, který sedí ve správní radě nové školy a ve straně má na starosti vzdělávání.

"Bylo to připravené naprosto profesionálně," říká o akreditačním řízení předsedkyně akreditační komise ministerstva školství, politoložka Vladimíra Dvořáková.

Přesto komise projekt jednou vrátila k přepracování. Nikoli však kvůli ideologii, ale proto, že škola najala málo učitelů. "V literatuře sice kladou důraz na konzervativně-liberální hodnoty, ale odpovídá to standardům," říká Dvořáková. Studenti se prý určitě nebudou učit z propagandistických materiálů.

Propojení s ODS odmítá i Langer. Je prý pouze personální a hodnotové. Na posledním kongresu ODS se ovšem akademií CEVRO chlubil. "ODS nedala na tu školu ani korunu!" tvrdí Langer. Školu prý podpořily pouze soukromé společnosti. Jaké, to však Langer tají. "Máme před podpisem smluv, tak je zatím nebudeme zveřejňovat," říká ředitel CEVRO Mrklas.
Rozjezd školy přišel na několik miliónů.

Na nové vysoké škole si mohou studenti od letošního akademického roku vybrat ze dvou oborů: politologie a státní správa. Po absolutoriu pak získají titul bakalář. Učit je bude zhruba dvacet učitelů. "Nikoho jsme nemuseli přesvědčovat. Ti lidé s námi spolupracují již dlouho," říká ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.

HN, 18. 10. 2006, str. 1 

Více informací o studiu na vysoké škole CEVRO Institut najdete na www.cevroinstitut.cz!

Hospodářské noviny, www.ihned.cz