Pánem je evropský úředník

22. listopadu 2006 - Ivo Strejček
22 List

V rozhovoru pro prominentní německý deník přiznal Günter Verheugen, že evropští úředníci si přisvojují stále více pravomocí. Za posledních 10 let získali nebývalou moc, jednají prý příliš arogantně a technokraticky. Administrativní náklady spojené s evropskou legislativou – připouští Verheugen – stojí firmy po celé Evropské unii až 600 mld. eur. Jde o přiznání, kterého si musíme všimnout. Verheugen sám patří mezi eurobyrokraty. Není volen voliči a ti jeho práci nemohou kontrolovat. On sám po léta aktivně pracuje na tom, aby mnohé z pravomocí národních států byly převedeny na evropskou úřednickou úroveň. On je tedy jedním z těch, kteří vypustili démona z láhve.
   Verheugen je aktivním a letitým budovatelem EU založené na principu vlády úředníků. Pokud sám poodhaluje katastrofální stav v evropských institucích, pak daňovým poplatníkům přiznává: byrokracie se již vymkla veškeré kontrole a žije svým vlastním životem. Zatlačit ji zpět již není v silách otců budovatelů byrokratického integračního modelu a současných evropských elit.
   Oněch 600 mld. eur, které musí firmy neefektivně vynakládat na to, aby se vůbec s nekonečným proudem evropské legislativy vyrovnaly, nemohou směřovat do výzkumu a vývoje, chybí jim v investicích do rozvoje a nákupu technologií nebo prostě nemohou být vloženy do vlastních zaměstnanců. Evropská legislativa tak překáží firmám nominálně i reálně.
   Eurokomisař Verheugen ale nijak zázračně neprozřel. Není žádným reformátorem. V útrobách jeho kanceláří se dokončuje nejobludnější evropská regulační legislativa, kterou kdy evropská instituce stvořila – REACH. Direktiva, která bude stát evropské (nejen) chemické firmy 400 mld. eur, vytlačí značnou část produkce mimo území EU. Náklady na registraci substancí zničí část malého a středního podnikání, o práci přijde ještě více lidí a byrokratický princip rozhodování bude opět posílen.
   A daňový poplatník, který to všechno platí a ještě zaplatí? Soudím, že podle toho, jak eurokomisař činí a ne, co říká, pana Verheugena asi moc nezajímá.
   A to je taky část výpovědi o současném stavu Evropské unie.