Korupce – Projevy a potírání v ČR a EU. B. Dančák, V. Hloušek, V. Šimíček (eds.)

22. listopadu 2006 - Petra Viktorová
22 List

Korupce – Projevy a potírání v ČR a EUV první polovině letošního roku vydal brněnský Mezinárodní politologický ústav publikaci Korupce – Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, analyzující nový fenomén politického procesu. „Moderní demokratické společnosti jsou založeny na principu svobody a otevřenosti, což na jedné straně znamená zajištění a garanci volnosti svým občanům, na straně druhé je takto komplexní společnost vystavena tlakům velkého množství partikulárních zájmů jednotlivců či skupin, přičemž tyto zájmy mohou být v naprostém rozporu s principy svobody a otevřenosti,“ píší hned v úvodu autoři publikace a předznamenávají tak rozbor jedné z největších nemocí dnešní společnosti, která v nemalé míře zasahuje právě demokratické země.
   Sborník je výstupem mezinárodní konference pořádané Mezinárodním politologickým ústavem v listopadu loňského roku. Je členěn do čtyř sekcí – v první se autoři snaží zasadit korupci do společenskovědního výzkumu, typologizovat ji, či se zaměřit na korupci v politických stranách. Druhá část přináší pohled na prostředky potírání korupce, na vztah korupce a soudní moci, aplikaci evropských protikorupčních norem do České republiky či na korupci v policejní práci.
   Třetí oddíl představuje pohled tří autorů na vztah korupce a médií. Mark D. Cole z Univerzity Johanese Guttenberga se zaměřuje na problém prodejnosti médií ekonomickou reklamou a sliby politiků, Emília Sičáková-Beblavá ze slovenské pobočky Transparency International pak komentuje roli médií v protikorupčním boji ve své zemi. Poslední příspěvek pak obstarává text šéfkomentátora Hospodářských novin Tomáše Němečka, který analyzuje roli médií v boji proti korupci i korupci v médiích. Specifickou je poslední kapitola, která nabízí několik pohledů na problematiku veřejných zakázek.
   Sborník Korupce – Projevy a potírání v České republice a Evropské unii představuje první ucelený příspěvek do celospolečenské diskuse o tomto problému, přičemž se jej snaží vysvětlit jak odbornému čtenáři, tak i laikovi. Nabízí tak významný nástroj všem, kteří chtějí s korupcí bojovat. A právě exaktní popis příčin a projevů korupce je prvním krokem k tomu, jak jí potlačit na minimum. Především proto stojí kniha za ­po­zornost.