květen

28. května 2007 - Petr Sokol
28 Kvě

ODS v doplňovacích volbách do Senátu neuspěla
Na Chomutovsku kandidát KSČM Václav Homolka získal ve druhém kole doplňovacích senátních voleb 55,32 procenta hlasů. Náměstkovi chomutovské primátorky Janu Řehákovi z ODS odevzdalo hlas jen 44,68 procenta voličů. Volebního finále se zúčastnilo 9,73 procenta voličů, nejméně v dosavadní historii senátních voleb.
   Ve volebním obvodě Přerov se kandidátka ODS Elena Grambličková neprobojovala do druhého kola, když obsadila až čtvrté místo. Do druhého kola postoupili na Přerovsku jen zástupci levice. Senátorem se nakonec stal kandidát ČSSD Jiří Lajtoch.

Republikové setkání představitelů ODS na téma Reformní kroky vlády
Premiér Mirek Topolánek, ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a ministr zdravotnictví Tomáš Julínek ve čtvrtek 3. května v Praze na Žofině v rámci republikového setkání představitelů ODS prezentovali svým spolustraníkům připravované reformní kroky vlády.
   Premiér ve svém vystoupení zdůraznil, že připravované daňové, sociální a zdravotnické reformy jsou výsledkem složitého koaličního kompromisu i tragického stavu veřejných financí. „Je to dobrý základ k tomu, abychom mohli naplnit sliby, které jsme dali voličům. Jsme v první třetině, je to dobrý základ pro plnění našich slibů. Následovat budou další balíky reforem. Nyní je třeba za každou cenu udržet křehkou koalici, zatáhnout za záchrannou brzdu a stabilizovat veřejné finance,“ uvedl.
   Hostem republikového setkání byl i bývalý předseda reformní slovenské vlády Mikuláš Dzurinda, který vyzval členy ODS, aby měli odvahu i trpělivost a stáli za svým předsedou. Své reformní principy v rámci diskusního bloku představil i poslanec Vlastimil Tlustý.

Zasedání Výkonné rady ODS
Výkonná rada ODS se 3. května na svém zasedání konaném na pražském Žofíně rozhodla zařadit jako pravidelný bod svého programu kontrolu plnění usnesení Kongresu ve věci spolupráce ODS a KSČM v komunální oblasti, včetně zrušení licencí na základě doporučení oblastních rad ODS.
   Výkonná rada zároveň vyzvala voliče, aby v doplňovacích volbách do Senátu na Přerovsku podpořili kandidáta demokratické strany, na rozdíl od Jiřího Paroubka, který na Chomutovsku raději podpořil komunistu než demokrata. Výkonná rada rovněž uložila Hlavní kanceláři doplnit na příští jednání VR předloženou informaci o doplňovacích volbách do Senátu o podrobnou analýzu příčin neúspěchu kandidátů ODS.

Poslanecký klub ODS vládní reformu neodmítá
Poslanecký klub ODS za účasti premiéra Mirka Topolánka v úterý 15. května diskutoval o vládním plánu reformy veřejných financí. Z jednání podle předsedy klubu Petra Tluchoře vyplynulo, že ani jeden z přítomných poslanců se nechystá reformu odmítnout. „Mám z té debaty velmi dobrý pocit. Byla velmi otevřená a myslím, že nás výrazně posunula dopředu,“ řekl po jednání klubu jeho předseda. Premiér Mirek Topolánek po jednání zmínil, že se nyní soustředí na to, aby reformu prosadil ve vládě. Mluvit o tom, jak získat stoprocentní podporu vlastních poslanců, je podle něj nyní předčasné.

Hlavní manažer o zpochybňovaných darech
ODS se prohlášením hlavního manažera Jaroslava Jurečky důrazně ohradila proti spekulacím v médiích o sponzorských darech, které obdržela v roce 2006. ODS odevzdala Výroční finanční zprávu za rok 2006 v souladu se zákonem dne 30. 3. 2007, tj. v řádném termínu. Tuto zprávu kontrolní výbor poslanecké sněmovny přijal usnesením z 24. 4. 2007 jako úplnou. Součástí zprávy je úplný výčet všech dárců a je tedy veřejně přístupný v PS PČR.
   Přijímání a evidence darů se v ODS řídí interní směrnicí, která ve svých všeobecných ustanoveních ukládá splnění zákonných povinností a v prováděcích předpisech stanoví konkrétní přísná pravidla pro schvalování darů – schválení daru grémiem strany, podpisové právo dle výše daru, schválení a následně podpis darovací smlouvy, realizace bankovním převodem, pokud darovaná částka přesahuje 15 tis. EUR (což v přepočtu činí asi 450 tis. Kč).
   V roce 2006 ODS přijala od 3 003 dárců peněžní dary ve výši 103 185 tis Kč, z toho 264 dárců věnovalo částku nad 50 000,– Kč. Největšími dárci mezi fyzickými osobami byli: pan Miroslav Sova (5 mil. Kč) a paní Františka Řezníčková (babička sourozenců Sovových – 1 mil. Kč). Oba dary schválilo Grémium ODS a platby byly realizovány bankovními převody.
   V médiích je v souvislosti s těmito sponzorskými dary diskutována úloha pana Jiřího Chvojky. Pan Chvojka byl v období před volbami do PSP v roce 2006 členem středočeského volebního štábu a byl tedy občasným hostem jednání centrálního volebního štábu. Lze doložit, že na programu jednání tohoto štábu nebyl nikdy zařazen bod, zabývající se sponzoringem.
   Pan Jiří Chvojka zřejmě zprostředkoval sponzorské dary od pana Sovy a paní Řezníčkové. ODS má ve své evidenci veškeré dokumenty, kterými lze doložit, že peníze pocházely od těchto osob a byly odeslány z jejich bankovních účtů. Pokud by se i přesto prokázalo, že tyto dary nejsou zcela v souladu se zmíněnou vnitřní směrnicí ODS, musí být postupováno podle zákona (tj. vrácení dárci či odvod do státního rozpočtu).