Vědomostní test/Česká historie

09. října 2007 - redakce
09 Řij

1/ Které město bylo centrem Velkomoravské říše?
a)             Uherské Hradiště
b)             Staré Město
c)             Zlín

2/ Kdo je považován za prvního historicky známého Přemyslovce?
a)             Bořivoj
b)             Václav
c)             Boleslav I.

3/ Který král zrušil právo nejstaršího člena rodu na vládu?
a)             Přemysl Otakar I.
b)             Břetislav I.
c)             Přemysl Otakar II.

4/ Ve kterém moravském městě zemřel poslední Přemyslovec Václav III.?
a)             Hodonín
b)             Jihlava
c)             Olomouc

5/ Ve kterém roce bylo v Praze zřízeno arcibiskupství?
a)             1334
b)             1344
c)             1354

6/ Na kterém místě v Praze se nacházel první klášter?
a)             Pražský hrad
b)             Břevnov
c)             Nové město pražské

7/ Kdo byl prvním českým biskupem?
a)             Dětmar
b)             Vojtěch
c)             Thiddag

8/ Co nebylo způsobeno zrušením jezuitského řádu v roce 1773?
a)             zavedení povinné školní docházky
b)             vznik více jak 200 obcí
c)             přijetí pragmatické sankce

9/ Za kterého krále byla zrušena povinnost židů nosit na oblečení žluté znamení?
a)             Karel VI.
b)             Josef II.
c)             Leopold II.

10/ Kdo byl posledním rakouským císařem?
a)             Ferdinand V.
b)             Karel I.
c)             František Josef I.

11/ Který Habsburk se jako první nenechal korunovat českým králem?
a)             Leopold I.
b)             Josef I.
c)             Karel VI. Habsburský

12/ Které město nebylo centrem husitského hnutí?
a)             Praha
b)             Tábor
c)             Domažlice

13/ Jaká dohoda ukončila husitskou revoluci?
a)             libeňská smlouva
b)             čtyři pražské artikuly
c)             kutnohorský smír

14/ Kdo založil jednotu bratrskou?
a)             Petr Chelčický
b)             Bratr Řehoř
c)             Martin Lupáč

15/ Kolik českých pánů bylo popraveno po bitvě na Bílé Hoře?
a)             27
b)             37
c)             47

16/ Kde byl vytištěn nejznámější český překlad Bible?
a)             Kralice
b)             Náměšť nad Oslavou
c)             Ivančice u Brna

17/ Kdo vyvrátil Velkomoravskou říši?
a)             Turci
b)             Římané
c)             Maďaři

18/ Jak dlouho trvala bitva na Bílé hoře?
a)             100 minut
b)             100 hodin
c)             10 měsíců

19/ Který československý politik se nezapojil do sporu o pravost rukopisů královédvorského a zelenohorského?
a)             T. G. Masaryk
b)             Antonín Švehla
c)             Karel Kramář

20/ Kolikátý v pořadí byl církevní koncil v kostnici, který rozhodl o upálení Jana Husa?
a)             14.
b)             15.
c)             16.


Správné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/a, 4/c, 5/b, 6/a, 7/a, 8/c, 9/b, 10/b, 11/b, 12/c, 13/c, 14/b, 15/a, 16/a, 17/c, 18/a, 19/b, 20/a


Hodnocení:
0–7/ Historie skrývá spoustu dat, ale některá základní byste si měli osvěžit.
8–14/ České dějiny Vám nedělají základní potíže.
15–20/ Máte vynikající znalosti z české historii.