Úvodník

09. listopadu 2007 - Petr Sokol
09 List

Vážení čtenáři

Pokud patříte k našim věrným čtenářům, právě jste otevřeli letošní desáté číslo CEVROREVUE. Zvláštností tohoto vydání je skutečnost, že vychází s podporou frakce EPP-ED v Evropském parlamentu, v níž zasedá 9 poslanců zvolených za ODS.
   Za stěžejní téma jsme tentokrát zvolili problematiku vstupu České republiky do schengenského prostoru. Úvodní stať napsal ministr vnitra Ivan Langer, jehož resort náš vstup připravuje. Z pohledu příhraničního kraje se na „Schengen“ dívá náměstek ústeckého hejtmana Petr Fiala. Výhody i nevýhody schengenského prostoru posuzuje ředitel CEP Petr Mach. Téma doplňuje článek o vývoji schengenského prostoru a pohled bezpečnostního experta.
   K tématu patří i rozhovor, v němž jsme se ptali poslance Evropského parlamentu a předsedy Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka. K „Schengenu“ se samozřejmě váže i grafická příloha, která názorně ukazuje nejenom členy prostoru a kandidáty na vstup, ale i podporu rozšíření u nás i v nejbližším sousedství.
   Galerie osobností v tomto čísle představuje jednoho z nejvýznamnějších politiků prvorepublikové pravice a význačného národohospodáře Aloise Rašína.
   V „Zahraniční inspiraci“ se zabýváme volebním a povolebním vývojem na Ukrajině, kde v parlamentních volbách opět uspěli prozápadní „oranžoví“. V rubrice o politické reklamě přibližuje Marek Buchta průběh začínající volební kampaně v Austrálii. Do rubriky o třetím světě jsme převzali článek o vývoji v Pákistánu, který napsala americká analytička Lisa Curtis. Obsáhlá je jako tradičně i rubrika představující aktivity CEVRO.

Pěkné čtení!