Parlamentní simulace aneb škola hrou

09. listopadu 2007 - Ladislav Mrklas
09 List

V úterý 18. září se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnila parlamentní simulace pořádaná vysokou školou CEVRO Institut a Junior Achievement ČR, zaštítěná Ústav­ně­-práv­ním výborem a jejím předsedou Markem Bendou. Semináře se zúčastnilo sedmadvacet studentů z dvanácti škol České republiky a jejich ­pro­fe­soři.

Školné jako projednávané téma
Struktura setkání věrně kopírovala jednání Poslanecké sněmovny. Účastníci byli rozděleni do pěti skupin (poslaneckých klubů) po pěti-šesti účastnících. Řízení schůze se za organizátora – CEVRO Institut – chopil politolog Ladislav Mrklas, který v průběhu dne zástupcům jednotlivých klubů upřesňoval detaily jednání. Úvodní představení ústavního pořádku ČR obstaral prorektor vysoké školy CEVRO Institut Petr Kolář.
   Pro samotné jednání zvolili organizátoři téma srozumitelné a zároveň blízké reálnému životu studentů – školné na vysokých školách. Každý z klubů obdržel zkrácený návrh zákona a argumentář k projednávané oblasti a týmy měly na úvod zformulovat svá stanoviska pro první parlamentní čtení. To byl první okamžik, kdy studenti – poslanci předstoupili před mikrofon a obhajovali názor svého klubu.
   Nejvíce pozornosti, stejně jako v reálném projednávání, na sebe strhlo však druhé čtení, kdy jednotlivé kluby přednášely pozměňovací návrhy. O svých návrzích měly jednotlivé kluby hlasovat, a tak musely přesvědčit ostatní poslance, jednak při samotném přednesu návrhů, a pak také o přestávkách při kuloárových jednáních.

Měsíční školné 700,–, vstupní poplatek, dotované kolo …
Po obědě, prohlídce PS a poradě poslaneckých klubů přišlo na řadu finální hlasování. V něm se strany vyjadřovaly k návrhům svých kolegů. Neprošel návrh levicových stran na zákaz školného, a tak se hlasovalo o jeho jednotlivých parametrech. Plénum sněmovny nakonec schválilo návrh KDU-ČSL na výši školného 700,– a stanovení vstupního poplatku 3000,– Kč, stejně jako úpravu podmínek pro přidělení sociálního stipendia a zavedení prospěchového stipendia. Kromě toho byl nakonec schválen návrh KSČM a ČSSD umožnit studentovi darovat škole libovolnou částku. Stejnou možnost měla získat i firma, která bude studenta školy zaměstnávat. Úspěch na závěr zaznamenal tým Strany zelených, kterému se podařilo do návrhu prosadit dotované jízdní kolo pro každého studenta.
   Studenti se do hry na Poslaneckou sněmovnu opravdu vcítili. Bylo vidět, že počáteční ostych z mluvení na veřejnosti do mikrofonu postupně opadal a kvalita přednesu byla lepší a lepší. Týmová práce také mladým lidem nedělala problémy, navzdory tomu, že někteří se viděli poprvé v životě.
   Spolupráce obou institucí bude pokračovat, již dnes jsou připraveny přednášky pro studenty Junior Achievement o vlivu politiky na ekonomiku a příští rok snad i druhý ročník parlamentní simulace.