Reforma veřejných financí a její dopad na obyvatelstvo

09. listopadu 2007 - Ivan Adamec
09 List

Úvodem je třeba si uvědomit reálný stav veřejných financí a jejich další vývoj v případě nečinnosti vlády a parlamentu. Během příštích dvou let by došlo k vyrovnání příjmů státního rozpočtu s jeho mandatorními výdaji a v rozpočtu by tak zcela chyběly investiční prostředky,tolik potřebné pro rozvoj naší země. V dalších letech by se situace dále zhoršovala směrem k  záporné bilanci rozpočtu s opravdu velmi negativními dopady na celou společnost. Vliv  schváleného reformního balíčku na obyvatelstvo bude tedy výrazně menší teď, kdy stav veřejných financí je sice vážný ,ale ještě není kritický, než v období,kdy by mohlo dojít k  jejich zhroucení.
   Tyto reálné skutečnosti si však řada občanů neuvědomuje, zvláště pod tlakem argumentů některých opozičních politiků,kteří říkají , že dělat reformu v době výrazného ekonomického růstu společnosti je zbytečné a že situace ve veřejných financích se srovná sama. Tyto proklamace jsou však naprostým nepochopením závažnosti reálného stavu veřejných financí a výrazem populismu nejhrubšího zrna.Stejně závažné je i neplnění vlastních Konvergenčních programů,které byly schváleny současnou  opozicí,tedy kritiky schválené vládní reformy.
   Bude proto velmi obtížně některým občanům vysvětlovat, proč je reforma veřejných financí  v období ekonomického růstu nezbytná ,a proč se jejich život ve společnosti stává méně komfortním. Bohužel, reformu veřejných financí nelze uskutečnit bez spoluúčasti všech občanů státu a nelze ji provést bez ekonomických dopadů.

Dopady reformy lze vidět v několika oblastech:

V daňové oblasti

  • Snížení daňové zátěže . U fyzických osob je daň z příjmu nastavená jako rovná daň a u osob právnických je schválen postupný pokles daně, takže v průběhu tří let budeme patřit ke státům s nejnižším daňovým zatížení právnických osob
  • Díky odpočtům a slevám na dani dojde k výraznému posunu od vyplácení občanů v sociální oblasti do oblasti daňové,takže bude výhodnější pracovat než zůstávat doma
  • Odstraňování byrokratické zátěže pro podnikání
  • Zavedení ekologických daní
  • zvýšení snížené sazby DPH o 4%

V sociální oblasti

  • Výrazná redukce sociálních dávek s již zmíněnou úpravou daňového systému povede k tomu, že pracovat se vyplatí
  • Eliminace zákonů, které populisticky vznikly těsně před volbami , jako „pastelkovné“ či nastavení výše mateřského příspěvku, které vytvořily propad státního rozpočtu v desítkách miliard

Ve zdravotnictví

  • Změny v této oblasti jsou snad nejvíce občany vnímány  negativně, hlavně platba za návštěvu u lékaře nebo za položku na receptu. Dojde však  k celkovému zlevnění systému a  omezení možnosti jeho zneužívání  a k zapojení občana do procesu.


Osobně vnímám většinu změn pozitivně,protože jsou hospodárné, nutí občany pracovat a chovat se zodpovědně k čerpání veřejných peněz.Podnikatelům se zlepšuje prostředí k podnikání,odstraňují se zbytečné administrativní zátěže a vytváří větší prostor pro ekonomický růst.
   Co se týká možného zdražování potravin změnou snížené sazby DPH, neobávám se dramatických změn. Ceny potravin jsou sezónní záležitosti a už dnes se díky tomu pohybují ve větším rozpětí než je  4% navýšení DPH. Navíc se ukazuje ,že na ceny potravin mají daleko vyšší vliv jiné parametry,např.zavádění biopaliv či pokřivení trhu poptávkou z lidnatých asijských zemí.
   Reforma veřejných financí je určitě reformou pro všechny občany našeho  státu,její ekonomický  dopad na společnost a její chudší členy  nebude tak zatěžující,jak varují levicoví politici.
   Naopak ,v řadě případů bude velmi pozitivní v tom, že nastavuje přirozené prostředí pro  občany státu. Normální  je pracovat, nezadlužovat sebe a své děti,starat se o sebe a chránit si své zdraví.
   Dle mého názoru je reformní balíček nastaven dobře v mezích současných politických možností, jsou to však pouze první krůčky a další kroky by měly v dohledné době následovat.