Vědomostní test

26. listopadu 2007 - redakce
26 List

Britská politika

1/ Jak se jmenuje dohoda, která stála u počátku britského parlamentního systému?
a)             Prohlášení nezávislosti
b)             Magna Charta Libertatum
c)             Habeas Corpus Act

2/ Jaká byla hlavní pravomoc britského parlamentu po jeho transformaci na dvě komory?
a)             prodej půdy feudálům
b)             poskytování rad panovníkovi
c)             schvalování královských daní

3/ Jak se jmenoval muž, který na několik let změnil Británii na republiku?
a)             Oliver Cromwell
b)             William Pitt
c)             Vilém Dobyvatel

4/ Do kterého roku spadá psaná tradice britské ústavy?
a)             1721 nástupem Roberta Walpoleho do premiérského úřadu
b)            1952 nástupem Alžběty II.
c)             do žádného, Velká Británie nemá psanou ústavu

5/ Kde sídlí britská královská rodina?
a)             Buckinghamský palác
b)             Westminsterský palác
c)             Downing Street

6/ V kolika volebních okrscích se volí ve Velké Británii?
a)             200
b)             1
c)             646

7/ Se kterou zemí bojovala britská armáda v bitvě o Falklandské ostrovy?
a)             Mexiko
b)             Argentina
c)             Indie

8/ Kolik zemí (s výjimkou Velké Británie) tvoří společenství tzv. Commonwealthu?
a)             32
b)             42
c)             52

9/ Ve kterém roce se stala Velká Británie členem Evropských společenství?
a)             1973
b)             1985
c)             1992

10/ Která země v rámci Velké Británie má oddělený právní systém (ve smyslu odlišných zdrojů práva)?
a)             Wales
b)             Skotsko
c)             Severní Irsko

11/ Kdo je v současnosti předsedou Konzervativní strany?
a)             Ian Duncan Smith
b)             David Cameron
c)             William Hague

12/ Jak dlouhé je funkční období Dolní sněmovny?
a)             4 roky
b)             5 let
c)             6 let

13/ Kolikrát byla ministerskou předsedkyní Margaret Thatcherová?
a)             třikrát
b)             čtyřikrát
c)             pětkrát

14/ Jaký je vztah dvou komor britského parlamentu?
a)             dolní komora má nadřazené postavení
b)             obě komory jsou si rovnoprávné
c)             horní komora je pouze oddělenou součástí dolní komory

15/ Je v Británii předseda vlády členem Parlamentu?
a)             ano
b)             ne
c)             ano, ale pouze horní komory

16/ Kterou funkci z uvedených funkcí vykonává anglická královna?
a)             vrchní velitel ozbrojených sil
b)             předseda Sněmovny lordů
c)             první strážce pokladu

17/ Jakým volebním systémem jsou voleni členové britského parlamentu?
a)             jednokolovým většinovým
b)             dvoukolovým většinový
c)             alternativním hlasováním

18/ Který z britských politických filosofů byl zároveň premiérem země?
a)             David Hume
b)             Bertrand Russell
c)             Benjamin Disraeli

19/ Kterou stranu v čele vlády reprezentoval v polovině minulého století Winston Churchill?
a)             liberály
b)             konzervativce
c)             labouristy

20/ Kdo předsedá Dolní sněmovně?
a)             whip
b)             speaker
c)             lord kancléř


Správné odpovědi:
1/b, 2/c, 3/a, 4/c, 5/a, 6/c, 7/b, 8/c, 9/a, 10/b, 11/b, 12/b, 13/a, 14/a, 15/a, 16/a, 17/a, 18/c, 19/b, 20/b

Hodnocení:
0–7/ Nepatříte mezi odborníky na britskou politiku, ale co není, může být.
8–14/ Máte přehled o tom, co se děje na britských ostrovech.
15–20/ Winston Churchill by z Vás měl radost!