Vědomostní test: Evropská komise

22. prosince 2009 - redakce
22 Pro

1/ Jaký charakter má Evropská komise?
a)         nadnárodní
b)         mezivládní
c)         regionální

2/ K jakému státnímu orgánu byste přirovnali Evropskou komisi?
a)         k vládě
b)         k poslanecké sněmovně
c)         k senátu

3/ Jak je dlouhé funkční období předsedy Evropské komise?
a)         4 roky
b)         5 let
c)         6 let

4/ Současným předsedou Evropské komise (EK) je?
a)         Jacques Delors
b)         José Manuel Durăo Barroso
c)         Romano Prodi

5/ V jakém městě má sídlo EK?
a)         Brusel
b)         Lucemburk
c)         Štrasburk

6/ Kolik má EK členů?
a)         15
b)         25
c)         27

7/ Jaké má EK pravomoci?
a)         exekutivní a soudní
b)         legislativní, exekutivní a kontrolní
c)         soudní a legislativní

8/ V jakém roce byla ustanovena EK?
a)         1948
b)         1951
c)         1955

9/ Kdo byl prvním předsedou EK?
a)         Jean Monnet
b)         René Mayer
c)         Paul Finet

10/ Která komise rezignovala v roce 1999 na základě finančního skandálu?
a)         Prodiho
b)         Delorsova
c)         Santerova

11/ Jak se nazýval tzv. balík opatření upravující financování EU v roce 1988?
a)         Hallsteinův balík
b)         Thornův balík
c)         Delorsův balík

12/ V kterém z pilířů EU má EK nejsilnější postavení?
a)         v I. pilíři
b)         v II. pilíři
c)         ve III. pilíři

13/ Prvním českým eurokomisařem za ČR byl zvolen?
a)         Vladimír Špidla
b)         Štefan Fülle
c)         Pavel Telička

14/ Nový český eurokomisař bude mít na starost?
a)         volnou soutěž
b)         energetiku
c)         rozšiřování EU

15/ Kdo schvaluje složení EK?
a)         Evropský parlament
b)         Rada EU
c)         Rada Evropy

16/ Který z předsedů EK prosadil tzv. balíková jednání?
a)         Roy Jenkins
b)         Walter Hallstein
c)         Sicco Mansholt

17/ Jaké jsou pracovní jazyky EK?
a)         angličtina, španělština, polština
b)         angličtina, francouzština, italština
c)         angličtina, němčina, francouzština

18/ Do kolika měsíců po volbách do EP musí vzniknout EK?
a)         3 měsíců
b)         6 měsíců
c)         9 měsíců

19/ Který z pomocných orgánů EK vydává Úřední věstník EU?
a)         Úřad pro úřední tisky Unie
b)         Generální sekretariát EK
c)         Tlumočnický a překladatelský servis

20/ Administrativu jednotlivých eurokomisařů zajišťují?
a)         ministerstva
b)         generální ředitelství
c)         odborné sekce

 
Správné odpovědi:
1/a, 2/a, 3/b, 4/b, 5/a, 6/c, 7/b, 8/b, 9/a, 10/c, 11/c, 12/a, 13/c, 14/c, 15/a, 16/b, 17/c, 18/b, 19/a, 20/b


Hodnocení:
0–7/ Měli byste oprášit znalosti o Evropské komisi, přece jen vytváří řadu zákonů, které se nás bezprostředně dotýkají.
8–14/ Znáte Evropskou komisi, máte základní přehled o jejím fungování, ale v historii ještě máte rezervy.
15–20/ Dokonale ovládáte evropskou problematiku a především roli Komise v ní. Gratulujeme!