Úvodník

16. března 2004 - Petr Sokol
16 Bře

Vážení čtenáři,

únorovým číslem časopisu Liberálně konzervativní akademie CEVRO se jako červená nit táhne téma voleb do Evropského parlamentu. Jejich výsledek ovlivní nejenom další směřování a fungování Evropské unie, ale bezesporu bude mít vliv i na vnitrostátní politiku v členských státech Unie, mezi které se od května bude počítat i Česká republika. České strany i voliči projdou zkouškou evropských voleb vůbec poprvé.

S volbami je proto spojeno i stěžejní téma aktuálního čísla časopisu CEVRO, za které jsme vybrali postavení ODS mezi evropskými politickými stranami. Toto téma rozebírá trojice příspěvků V prvním najdete popis nadstranických struktur, do nichž ODS vstoupila. Druhá stať odpovídá na otázku, kde by ODS měla hledat zahraniční spojence na úrovni národních států a konečně poslední srovnává sílu a význam ODS ve středoevropském kontextu.

 
Ke klíčovému tématu únorového časopisu CEVRO se váže i novinka, se kterou tentokrát přicházíme. Tou se stala nová rubrika Rozhovor. Interview pro CEVRO jako první poskytl britský poslanec Evropského parlamentu a předseda delegace britských konzervativců v EP Jonathan Evans. Politik pocházející z Walesu, který v 90. letech zasedal v britské vládě, popisuje britský pohled na ODS i aktuální vývoj na evropské pravici.

 

K hlavnímu tématu se pojí i „Zahraniční inspirace“, která analyzuje díky příspěvku Antonína Kazdy pozici britských konzervativců v Evropském parlamentu.

Rozsáhlý materiál zařazený v rubrice „O CEVRO“ přináší podrobnou informaci o semináři Evropská akademie, jehož náplní se v polovině února v Lázních Bělohrad stala příprava kandidátů ODS pro evropské volby.

Ke konci pomalu, ale jistě spěje seriál Česká liberální a konzervativní tradice. Tentokrát se na cestě po historii naší pravice zastavujeme v období, kdy jediným prostorem pro pravicové myšlení byl český protikomunistický disent. K tomuto tématu má jistě co říct také Marek Benda, který přispěl do rubriky „15 let poté“.

Úvodník šéfredaktora