Evropská akademie 2004 - příprava kandidátů do EP

17. března 2004 - Petra Viktorová
17 Bře

Letošní rok opět bude rokem volebním. CEVRO při této příležitosti pořádá a bude pořádat celou sérii seminářů, které jsou určeny kandidátům do všech trojích letošních voleb.

První na řadě budou volby do Evropského parlamentu. V rámci přípravy na ně CEVRO uspořádalo mezinárodní seminář Evropská akademie 2004. Ten se uskutečnil ve dnech 13. až 15. února 2004 ve východočeských Lázních Bělohrad na Jičínsku. Semináře se zúčastnilo 20 z celkového počtu 24 kandidátů ODS do Evropského parlamentu v čele s lídrem Janem Zahradilem či „dvojkou“ kandidátky Petrem Duchoněm. Ti všichni měli příležitost prožít víkend naplněný především, nikoli však výlučně, prací na vlastním zdokonalování z hlediska komunikačního i vědomostního.
Práce CEVRO na poli přípravy kandidátů pro letošní volby touto akcí však teprve začala. Již nyní je v plném běhu příprava semináře pro lídry do podzimních krajských voleb, který pořádáme poslední květnový víkend v Praze (28.–29. května). Stranou našeho zájmu pochopitelně nezůstanou ani další krajští či senátní kandidáti, pro které připravujeme neméně atraktivní semináře, jež proběhnou v červnu, resp. září 2004.
Pátečního zahájení semináře se ujali předseda ODS Mirek Topolánek a také předseda pořádajícího CEVRO Ivan Langer. Poté lídr kandidátky Jan Zahradil a šéf volebního štábu pro evropské volby Martin Říman seznámili kandidáty a všechny další účastníky s koncepcí kampaně, o níž se následně rozproudila mezi kandidáty živá debata..
Evropská akademie – příprava kandidátů
Sobotní program zahájil Jan Zahradil svojí přednáškou o místě ODS v evropském politickém spektru. Přednášku zaměřil zejména na otázku, do kterého klubu v rámci Evropského parlamentu by mohli vstoupit poslanci zastupující ODS v tomto shromáždění. Zdůraznil, že současná situace je velmi příznivě naladěná setrvání v klubu Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED), ve kterém zasedají i ideově nejspřízněnější britští konzervativci. ODS by se po volbách mohla stát nejsilněji zastoupenou stranou ze zemí mimo šestice největších států EU.
Po úvodní přednášce se trénink kandidátů posunul k praktickým dovednostem. Všichni kandidáti prošli nejprve přednáškou psychologa Jiřího Frgala o komunikaci a veřejné prezentaci. Po obědě byli kandidáti rozděleni do dvou skupin, v rámci kterých se věnovali mediálním tréninku pod vedením psychologa Jiřího Frgala a jeho kolegů z Agentury Spektrum. Tato část komunikačního tréninku se zaměřil na řešení potenciálních komunikačních situací jako je vystoupení na mítinku s následným útokem jeho nespokojeného účastníka nebo rozhovor s nepříliš přátelsky naladěným novinářem. Svá vystoupení mohli navíc kandidáti hodnotit díky pořizovanému videozáznamu z jejich vystoupení.
Po celodenním maratónu přišla k duhu koupel ve zbrusu novém lázeňském bazénu a některé další lázeňské procedury.
V neděli byly na programu semináře tři rozmanité přednášky. Nejprve vystoupil zahraniční host – předseda delegace poslanců britské Konzervativní strany v Evropském parlamentu Jonathan Evans, který hovořil o politice frakce EPP-ED. Zdůraznil zvláštní postavení své strany v tomto klubu i možnosti, že obdobného postavení by mohla dosáhnout také ODS. Neopomněl zmínit ani to jakou strategii chystají konzervativci v předvolební kampani. Zdůraznil, že konzervativci a jejich spojenci sice ve frakci tvoří menšinu, ale díky disciplinovanosti a vnitřní organizaci jejich skupiny mají na politiku frakce i EP jako celku výrazný vliv.
Následující přednáška přední odbornice na evropskou problematiku Markéty Pitrové z brněnské Fakulty sociálních studií shrnula roli a význam Evropského parlamentu. Přednáška byla obohacena o velmi přehlednou a plastickou elektronickou prezentaci. M. Pitrová se věnovala zejména roli Evropského parlamentu v legislativním procesu a vztahu parlamentu k dalším institucím EU.
Přednáškový blok uzavřel svým vystoupením politolog, ředitel hamburského Mezinárodního institutu pro hospodářství a politiku Petr Robejšek, který hovořil o perspektivách evropské integrace a roli ČR. Důraz přitom kladl zejména na otázku obhajoby národních zájmů. Pravidla mezinárodní politiky trefně popsal slovy: „Státy nemají přátele, jen zájmy“. Dosavadní českou zahraniční politiku označil za málo důraznou, zakřiknutou a nekoncepční. Jako největší chybu naší zahraniční politiky v poslední době označill Petr Robejšek naše váhání přijmout na české území americké vojenské základny, které mělo za následek, že Američané je pravděpodobně umístí v sousedním Polsku. V EU doporučuje Petr Robejšek České republice pozici země, která nebude se vším slepě souhlasit, ale naopak bude tvrdým vyjednavačem, který se nebude bát bouchnout do stolu, jak to často. dělají Řekové.
Na závěr semináře se konala tisková konference, na které byli představeni všichni přítomní kandidáti ODS do EP.
Z ohlasů kandidátů--účastníků akademie
Jan Zahradil: „Myslím, že celý víkend byl zorganizován jak co do obsahu, tak do formy zcela bezchybně a jsem přesvědčen, že stejného názoru jsou i všichni ostatní kandidáti. Myslím si, že všem pomohlo, že se vzájemně poznali a vzájemně obohatili.“
Petr Duchoň: „Zvlášť bych ocenil vysokou úroveň všech, kteří nám věnovali svůj čas a svoje znalosti. Perfektní byla i infrastruktura, která nám byla k dispozici. Také jsem velice ocenil styl prezentace CEVRO. Je vidět, že to není žádný polotovar nějakého amatér.“
Hynek Fajmon: „Co bylo opravdu dobré, byl mediální trénink. Ten považuji za velmi efektivní, zvláště debatu mezi lidmi, kteří si sdělují navzájem poznatky a navzájem se kritizují.“
Ivo Strejček: „ Já jsem se nejvíce těšil na doc. Robejška, toho znám už dlouho. Informace, které jsme dostali, byly v takové zahuštěné formě, opravdu moc pěkné.“
Oldřich Vlasák: „Domnívám se, že to byla velice prospěšná akce. Hlavně jsem ocenil odborný program celé konference.   Byla to taková výzva a inspirace. Pro mně to znamenalo nabití baterek do kampaně.“
Ivan Knížátko: „Naprosto skvělým vrcholem byla právě vyslechnutá přednáška p. Robejška. Neméně přínosný byl včerejší komunikační trénink. Myslím, že seminář naplnil všechna má očekávání.“