Leden

17. března 2004 - Petr Sokol
17 Bře

LEDEN

Stínový ministr vnitra na ochranu záchranářů

Oproti deklarovaným prohlášením vládních politiků, že je třeba něco učinit s problémem rostoucích útoků na osoby, které zasahují v krizových situacích (záchranáře, zdravotníky, hasiče), připravila ODS konkrétní řešení novely zákona, jež uvedenou problematiku skutečně řeší.
Stínový ministr vnitra Ivan Langer 20. ledna předložil návrh na vydání zákona, kterým se mění trestní zákon. Tento návrh se pokouší pomoci postiženým lepší právní ochranou, zejména tvrdším postihem pachatelů. A to tak, že rozšiřuje institut „přitěžujících okolností“, ke kterým soud přihlíží při výměře trestu, a to směrem ke zpřísnění trestu ukládaného pachateli.
Navrhovaná novela zákona je formulována natolik obecně, aby nezužovala okruh osob, podílejících se na záchraně života, zdraví a majetku jen na profesionální záchranáře, zdravotníky a hasiče, nýbrž aby umožnila vyšší stupeň právní ochrany každé osobě, která prokáže vysokou míru svých morálněvolních vlastností a rozhodne se pomoci občanům v nouzi.

ODS k vyslání vojáků

ODS podporovala a podporuje vojenské operace mezinárodní koalice v Iráku a Afghanistánu. Proto také v příslušných hlasováních hlasuje pro vyslání našich jednotek. Bez tlaku a hlasů ODS by jednotky AČR v těchto oblastech -nepůso-bily.
Vláda však naprosto rezignovala na přesvědčování vlastních poslanců a dopředu počítá s tím, že chybějící hlasy pro vyslovení souhlasu s vysláním dodá opoziční ODS. ODS je připravena podpořit vyslání vojenské jednotky do Afghanistánu za následujících podmínek: ODS je přesvědčena, že v možnostech AČR je počítat maximálně se dvěmi paralelně vedenými zahraničními operacemi.
Navrhovaná jednotka speciálních sil je součástí vojenské zpravodajské služby. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách nedovoluje použití této jednotky především v bojové operaci směřuující k eliminaci teroristů. Proto požadujeme vyjmutí jednotky z rámce operační struktury vojenského zpravodajství.
Vláda musí doložit, že AČR má dostatek kvalifikovaného a vycvičeného personálu pro zajištění tří rotací v této -ope-raci.
Vláda musí určit konkrétní kapitoly státního rozpočtu a konkrétní finanční částky, které umožní financování této o
perace, a to potenciálně až do konce roku 2004.
Tyto podmínky jsou kategorickým a nepřekročitelným minimem pro naši podporu vládního návrhu. Bez jejich splnění ke dni projednávání návrhu v PSP ČR by ODS návrh nepodpořila.

Unionisté chtějí opustit liberálně-konzervativní rodinu

Republikový výbor Unie svobody – Demokratické unie pověřil na svém zasedání 8. února předsedu strany jednáním o možnosti vstupu poslanců zvolených za US-DEU v Evropském parlamentu do Klubu evropských liberálů, demokratů a reformistů (ELDR).
US-DEU se od svého vzniku dosud orientovala na spolupráci s konzervativci a křesťanskými demokraty v rámci Evropské lidové strany a její pozorovatelé zasedají v Evropském parlamentu ve frakci Evropská lidová strana – Evropští demokraté (EPP-ED), v níž zasedají i pozorovatelé za ODS.
Přestup pravicové strany, která dosud působila v konzervativních a křesťanskodemokratických strukturách, není v naší zemi novinkou. Stejný krok již učinila před několika lety, tehdy také chřadnoucí, Občanská demokratická aliance (ODA). I ona si slibovala od přestupu k liberálům nový impuls pro její upadající politický vliv, což se ale nenaplnilo. Evropští liberálové z ELDR se tak začali ohlížet po jiném partnerovi. ELDR v sobě zahrnuje celou řadu liberálních stran, které se rozkládají od pravého středu po levý střed politického spektra a jsou výrazně profederalistické. Jedna z největších stran frakce, britská Liberální demokracie, je vysloveně levicovou politickou formací. ELDR jako celek je v Evropě považováná za stranu středu.

Školení kandidátů pro evropské volby

Ve dnech 13. až 15. února 2004 uspořádalo CEVRO mezinárodní seminář Evropská akademie 2004. Semináře konaného v Lázních Bělohrad se zúčastnili kandidáti ODS do Evropského parlamentu v čele s lídrem Janem Zahradilem. Seminář byl pořádán za podpory frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů (EPP-ED) v Evropském parlamentu.
Slavnostního pátečního zahájení semináře se zúčastnili předseda ODS Mirek Topolánek, předseda CEVRO Ivan Langer a šéf volebního štábu Martin Říman. Sobotní program zahájil Jan Zahradil svojí přednáškou o místě ODS v evropském politickém spektru. Kandidáti poté prošli komunikačním tréninkem pod vedením psychologa Jiřího Frgala z Agentury Spektrum. V neděli byly na pořadu semináře tři přednášky. Nejprve vystoupil zahraniční host – poslanec EP za britskou Konzervativní stranu Jonathan Evans, který hovořil o politice frakce EPP-ED. Přednáška přední české odbornice na evropskou problematiku Markéty Pitrové z brněnské Fakulty sociálních studií shrnula roli a význam Evropského parlamentu. Přednáškový blok uzavřel svým vystoupením politolog, ředitel hamburského Mezinárodního institutu pro hospodářství a politiku Petr Robejšek, který hovořil o perspektivách evropského integrace a roli ČR. Na závěr se konala tisková konference,