Jak je CEVRO financováno?

22. března 2004 - CEVRO News
22 Bře
CEVRO je financováno výhradně ze soukromých zdrojů. Našimi partnery a sponzory jsou domácí i zahraniční firmy, nadace, nadační fondy i jednotlivci, kterým patří náš velký dík. Další část našich příjmů tvoří členské příspěvky.