Je CEVRO nezávislé na politických stranách?

22. března 2004 - CEVRO News
22 Bře

Jak praví staré pořekadlo: "Nezávislí jsou pouze nebožtíci". CEVRO se netají svojí pravicovou, liberálně-konzervativní orientací a preferencí systému dvou politických stran. Z tohoto i mnoha dalších důvodů spolupracujeme především s politiky Občanské demokratické strany a dalších relevantních zahraničních stran. Neuzavíráme se však diskusi, ba ani spolupráci s osobnostmi z jiných politických stran.

Z hlediska plánování a financování našich aktivit jsme na politických stranách zcela nezávislí. Jedinou výjimkou je frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů, se kterou spolupracujeme při organizaci vybraných akcí spojených s evropskou tematikou.