CEVRO na Havlíčkově Gymnáziu v Havlíčkově Brodě

06. dubna 2004 - Hynek Bouchal, Jan Sojka
06 Dub

Dne 4. 3. 2004 proběhl na půdě gymnázia HB seminář CEVRO zaměřený na problematiku spojenou se vstupem České republiky do Evropské unie. Seminář se skládal ze dvou částí týkajících se historie EU a tzv. „národních zájmů“. Adresátem těchto informací byli studenti posledních dvou ročníků gymnázia, kteří se orientují na společensko-vědní témata. Ačkoliv byla účast na semináři dobrovolná, projevili studenti o téma značný zájem.

První přednášející (Petr Sokol) se zaměřil na historii integrace Evropy od druhé světové války a na současné fungování institucí EU. Studenti tak získali možnost sestavit si úplný obraz dosud víceméně roztříštěných informací o tématu. Druhý přednášející (Ladislav Mrklas) mluvil o národních zájmech, čímž studentům především umožnil ujasnění tohoto mediálně vděčného pojmu.

Studenti Havlíčkova gymnázia získali díky semináři první zkušenost s expertním, politologickým pohledem na problematiku EU. Pro jejich orientaci v problematice bylo zvlášť cenné, že přednášející se otevřeně přiznali ke své politické orientaci a neschovávali se za falešné představy o jakémsi objektivním pohledu na tematiku. Pro studenty byla rovněž podnětná závěrečná debata, v níž si nejen upřesňovali právě vyslechnuté informace, ale i živě reagovali na názory přednášejících.