Úvodník

01. Června 2004 - Petr Sokol
01 Čer

Vážení čtenáři!

Již podruhé v tomto měsíci se objevuje nové číslo časopisu CEVRO. Před pár dny jste mohli nahlédnout do našeho předvolebního speciálu, který by mohl nést podtitul Politická mapa Evropy, a už můžete zalistovat řádným květnovým číslem.

Ve stěžejním tématu tohoto čísla časopisu CEVRO se opět zaměřujeme na problematiku spojenou se vstupem České republiky do Evropské unie. Doposud se v našem časopise střídala témata domácí a zahraničí. Nyní ale existují už v podstatě možnosti tři. Vedle věcí domácích a zahraničních totiž prvním květnem vznikla nová „meziskupina“ pokrývající záležitosti spojené s Evropskou unií, které již nejsou ani úplně domácí ani úplně zahraniční. Kam jinam jsme mohli pro téma sáhnout v prvním čísle CEVRO vydaném na území Evropské unie než do této „nové“ oblasti. Oslavy našeho vstupu jsou již minulostí a CEVRO se zamýšlí se střízlivostí nad bilancí našeho vstupu z pohledu ekonomické výhodnosti.

Své pohledy nabídli tři autoři. Předseda pražské hospodářské komory Petr Kužel se na vstup dívá očima podnikatele. Jeho pohled nezapře určitý optimismus. Ekonom Martin Frélich se zaměřil na roli vlády, která se rovněž výrazně projevila v účtu stále ještě vystavovaném za náš vstup do Evropské unie.

Třetí příspěvek potom obsahuje pohled výkonného ředitele Centra pro ekonomiku a politiku Petra Macha. Ten porovnává ekonomický přínos a ztráty spojené se vstupem do Unie.

Pokračování nabízí oba naše již tradiční seriály. Na jaře se totiž v Evropě nevolilo jen ve Španělsku, kde pravice neuspěla, ale také v jiné jihoevropské zemi s podobnou moderní historií – Řecku. Volby v této balkánské zemi ale srdce fanouška pravice naopak potěšily. Jak se to seběhlo, Vám přiblíží rubrika „Zahraniční inspirace“.

Jiné kraje můžete navštívit i v rubrice „15 let poté“, kde pokračuje představení zemí, kde stále ještě vládnou i „jiné mravy“, které moc dobře známe i z naší nedávné historie. Zbývající komunistické režimy, které stále terorizují své občany, popsal pro CEVRO politolog Stanislav Balík.

Hydepark nabízí vyhraněný názor na přímou volbu prezidenta i bilanci obou protichůdných názorů na problém interrupcí.
Vzhledem k aktivitě našeho sdružení nemůže chybět ani bohatě zaplněná rubrika „O CEVRO“.