Květnová Liberálně-konzervativní akademie

02. Června 2004 - Petr Sokol
02 Čer

První ročník Liberálně-konzervativní akademie, kterou pořádá CEVRO v rámci svého vzdělávacího programu, se pomalu blíží ke svému závěru. Vůbec poslední přednáškový blok se uskutečnil třetí květnovou sobotu v Praze. Čtyři desítky posluchačů akademie byly jako tradičně rozděleny do dvou studijních skupin. Čekaly je tentokrát 4 studijní bloky.

Dopolední program obstaralo završení kursů komunikace a ekonomie. V rámci předmětu komunikace vystoupil tentokrát Ing. Marek Buchta, který dlouhou dobu působí jako expert v oblasti marketingu. Tématem jeho přednášky se stala problematika výzkumů veřejného mínění. Posluchači akademie byli seznámeni s celou řadou praktických informací, které se týkají této v politickém životě tolik frekventované problematiky. Představena byla zejména metodika výzkumů veřejného mínění i možnost využití jejich výsledků v každodenní politické praxi.

Jako druhá přišla na řadu ekonomie a prominentní přenášející v osobě děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické doc. Ing. Jiřího Schwarze, který zároveň působí jako prezident Liberálního institutu. Ten se ve své řeči zaměřil na téma v naší zemi nyní velmi aktuální. Jednalo se o veřejné rozpočty a veřejný dluh. Doc. J. Schwarz představil posluchačům akademie základní principy utváření veřejných rozpočtů. Věnoval se také obsáhle politickým důvodům, které vedou ke vzniku veřejného dluhu. Odhalil zároveň rizika, která sebou pro ekonomiku státu nese veřejný dluh.

První přednáška odpoledního bloku obsahovala poslední část předmětu, který byl v rámci akademie nazván mezinárodní vztahy. Tentokrát byla přednáška, kterou pronesl vědecký pracovník Ústavu pro mezinárodní vztahy PhDr. Jan Eichler, Ph.D, zaměřena na bezpečnostní politiku České republiky.

Vůbec poslední přednáška celé akademie byla věnována politologickému výkladu. Pronesl jí politolog a ředitel CEVRO Mgr. Ladilav Mrklas. Ten se zaměřil na téma politický systém ČR. V rámci přednášky se věnoval základním parametrům a charakteristikám našeho politického systému.

Posluchače akademie nyní čekají závěrečné zkoušky. Každý z nich musí na zvolené téma vypracovat závěrečnou práci, kterou bude při zkouškách obhajovat.

Letošní ročník Liberálně-konzervativní akademie tím sice spěje ke svému závěru, ale již nyní se rozjíždí příprava ročníku příštího. Ten přinese hned několik novinek. Bude rozšířen počet posluchačů akademie a zároveň bude studium organizováno nejen v Praze, ale i v Olomouci. To by mělo učinit akademii ještě dostupnější i v moravsko-slezské části naší země.

CEVRO již začalo přijímat přihlášky na příští ročník Liberálně-konzervativní akademie, který odstartuje letos na podzim.