Květnové fórum Modrý pták

02. Června 2004 - Petra Viktorová
02 Čer

Také květnové diskusní fórum Modrý pták, pořádané CEVRO ve spolupráci s ODS Prahy 5, mělo na programu téma předběžné „Ekonomické bilance našeho vstupu do EU“. Setkání se uskutečnilo 20. května. Pozvání na něj přijali tři ekonomové – zástupci velmi odlišných pohledů na tento problém.

Jako první vystoupil předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy Petr Kužel, který se ve svém příspěvku soustředil na vybrané problémy, jež se dotknou podnikatelské sféry. S velkou částí jeho úvodního příspěvku je možné se seznámit v textu v rubrice „Téma“.

Druhý příspěvek přednesl zástupce ředitelky odboru finanční politiky Ministerstva financí František Cvengroš. Příspěvek chápaný jako názor zástupce státní správy (vlády) byl věnován makroekonomickým ukazatelům. František Cvengroš hovořil mj. o veřejných rozpočtech, evropských dotacích, podnikatelských příležitostech, nadměrné regulaci některých oblastí ekonomiky a zahraničních investicích.

Třetí příspěvek, který by bylo možné shrnout jako „Žlutá karta pro vládu“, přednesl předseda Ekonomického klubu Mladých konzervativců Martin Frélich. Také jeho pohled byl zaměřen především na makroekonomické dopady našeho přistoupení. Martin Frélich byl velmi kritický k počínání obou sociálnědemokratických vlád, zejména pak vlády Vladimíra Špidly, které během svého vystoupení opakovaně udělil „žlutou kartu“ za její počínání s dovětkem, že červenou kartu může vládě vystavit jedině veřejnost ve volbách. Také podstatnou část jeho vystoupení najdete v tomto čísle časopisu – v rubrice „Téma“.

Po úvodních příspěvcích následovala diskuse, ve které se hovořilo o mnoha tématech. Nejčastěji však diskuse sklouzávala k tématům domácím – zejména počínání současné vlády na poli ekonomiky, sociálního systému