Úvodník

13. července 2004 - Petr Sokol
13 Červ

Vážení čtenáři

Fotografii na obálce by možná bylo možné popsat pomocí vtipu, který zvítězil v jedné soutěži o nejlepší vtip na téma evropské volby. Ten zní takto: Baví se dva. „Koho jsi volil do Evropského parlamentu?“ „ČSSD.“ „Jo, tak to jsi byl TY!!“…

Dnes už bývalý premiér Špidla byl podle volebních výsledků skutečně jedním z mála voličů ČSSD. Naopak ODS se honosí prvním vítězstvím v celostátních volbách od roku 1996. Zdá se, že pochod pouští opozice, jak o něm po vzoru bývalého španělského premiéra Aznara mluví Mirek Topolánek, by se mohl blížit k závěru.

Jak napovídá přední stránka šestého letošního čísla časopisu CEVRO, staly se první historické volby evropských poslanců v naší zemi stěžejním tématem tohoto vydání. Evropské volby se táhnou hned několika rubrikami tohoto čísla.

V rubrice téma najdete analýzu volebních výsledků i předcházející volební kampaně z pera ředitele CEVRO Ladislava Mrklase.

Druhý příspěvek se zaměřil na stejné téma, ovšem z jiného pohledu. Článek pojednává o celoevropském výsledku červnových voleb.
Obě analýzy doplňuje několik -za-jímavých grafů a rozsáhlý rozhovor s předním českým politologem profesorem Miroslavem Novákem. Tématem rozhovoru se staly také výsledky volby dvaceti čtyř českých zástupců ve štrasburském sněmu.

Činnost CEVRO se stále rozšiřuje a tak bobtná i naše rubrika, která tyto aktivity sleduje.

Přiblížili jsme se k období prázdnin a dovolených. Specifickou podobu bude mít v těchto měsících také časopis CEVRO. Ten vyjde v letním období v podobě dvou dvojčísel. Na další vydání CEVRO se tak můžete těšit na přelomu srpna a září.

Hezké a klidné prázdniny a dovolené!