Krajské volby 2004

13. července 2004 - Petra Viktorová
13 Červ

Letošní rok se nese ve znamení nejen evropských, nýbrž také krajských voleb. CEVRO ve spolupráci s místopředsedou ODS Petrem Bendlem, pověřeným kampaní pro krajské volby, při této příležitosti přichystalo projekt přípravy kandidátů. Tento projekt zahrnuje komunikační a informační semináře a také vydání Průvodce krajského pravicového kandidáta, které je plánováno na červenec.
Prvními aktivitami v rámci zmíněného projektu byly dva semináře pro krajské lídry a zástupce krajských volebních štábů, které se uskutečnily 28. května a 22. června v Průhonicích.

Náplní květnového semináře byl komunikační a mediální trénink krajských lídrů pod vedením zkušeného psychologa, ředitele Agentury Spektrum a místopředsedy CEVRO, Jiřího Frgala. Tréninku se zúčastnili lídři kandidátek ODS ve Středočeském (Petr Bendl), Moravskoslezském (Evžen Tošenovský), Královéhradeckém (Pavel Bradík), Pardubickém (Michal Rabas), Libereckém (Petr Skokan), Jihomoravském (Milan Venclík) a Zlínském kraji (Libor Lukáš). Vysočinu zastupoval předseda pelhřimovské ODS a čelný krajský kandidát Pavel Hájek. Všichni přítomní nejprve diskutovali o roli lídra ve volební kampani, zkušenostech, které načerpaly z minulých volebních bojů a také ze svého působení ve funkcích hejtmanů a jejich náměstků. Poté si vyzkoušeli své prezentační dovednosti v improvizovaných výstupech před kamerou a společně rozebrali silná i slabší místa svých vystoupení.

Červnové pokračování semináře bylo věnováno politickému marketingu. Přednášku a následnou diskusi o využití marketingových postupů v politice a volební kampani vedl poradce v oblasti marketingové komunikace, výběrových řízení a plánování reklamních kampaní, Marek Buchta. Jeho přednášku sledovali zástupci kandidátek a volebních štábů z pěti regionů. Marek Buchta se ve své přednášce věnoval marketingovému řízení politických stran (jako příklad uváděl obrovský vzestup New Labour pod vedením Tonyho Blaira), využití výzkumů a informací v politice, budování politických značek na úrovni stran i jednotlivých politiků a politické marketingové komunikace (jednotlivým technikám, které je možné pou-žívat). Celá jeho přednáška byla bohatě protknuta nejrůznějšími příklady z domácí i zahraniční politické i komerční praxe. V průběhu přednášky se vyvinula velmi bohatá diskuse, během níž si účastníci navzájem předávali své zkušenosti z volebních kampaní. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že ODS by řadu zde vyřčených podnětů měla co nejrychleji zavádět do své politické činnosti.

Projekt Krajské volby 2004 bude pokračovat během prázdnin i v září semináři v jednotlivých regionech.