Co také může zaznít v EP

01. října 2004 - Ivo Strejček
01 Řij

Každé plenární zasedání Evropského parlamentu začíná blokem s názvem „Naléhavé“ a podle znalců zdejšího prostředí to bývá tradiční kolbiště exhibicí nejrůznějšího druhu. Z tohoto týdne jsem vybral následující vystoupení irské poslankyně Doyleové (členky frakce ELS-ED). Uvádím vlastní doslovný překlad jejího příspěvku:
„Pane předsedo, chtěla bych obrátit pozornost na to, co nazývám tichou invazí nepřátelského druhu do Evropy, Sciurus carolenensis, jinak známého jako americká šedivá veverka. Ve Spojeném království a v Irsku je tento malý tvor zodpovědný za devastaci lesních ploch, stejně jako za vytlačování původní evropské červené veverky – Sciurus vulgaris – z mnoha oblastí.

Není to pouze irský nebo britský problém: tato šedivá veverka se pevně zabydlela v Itálii a rychle se šíří na sever napříč naším kontinentem směrem do Francie, Německa a Rakouska, přičemž způsobuje devastace. Nežertuji. Vím, že se to při rozsahu problémů, které řešíme, může jevit jako detail, ale my máme zodpovědnost. Červené veverce – naší přirozené evropské veverce – nyní hrozí velké nebezpečí od velkého a robustnějšího rivala a také od devastace jejího přirozeného útočiště, našich listnatých porostů.

Navzdory rychlému pronikání šedivé veverky naše Komise dosud neprovedla celkový průzkum s cílem zmapovat nebo kontrolovat pronikání tohoto druhu. Komise má v úmyslu připravit politiku proti pronikání cizích druhů, ale doposud není vidět žádný výsledek. Kdy můžeme my v Parlamentu očekávat přijetí návrhu opatření pro legislativní rámec? Neprodlená konkrétní akce na evropské úrovni je nezbytná, aby vrátila naše přirozené lesní porosty naší červené veverce dřív, než bude příliš pozdě.“

Život je příliš složitý, než abychom si sem tam neudělali radost tím, že Evropa bolestně objevuje to, co my už 50 let známe. Tehdy se to jmenovalo americký brouk a ničilo to socialistickou úrodu brambor. Teď se to jmenuje americká veverka a plundruje to evropské lesy. I to je moudrost naší historické zkušenosti.