Červenec–srpen

01. října 2004 - Petr Sokol
01 Řij

Gross jednal s ODS
Úřadující předseda ČSSD Stanislav Gross rozběhl 7. července jednání o nové vládě s lídry parlamentních stran. Setkání se šéfem ODS Mirkem Topolánkem ale nepřineslo nic nového. Občanští demokraté potvrdili, že si stojí za tím, co prohlašovali už před jednáním. Chtějí předčasné volby. Odmítli nabídky kontrolních funkcí výměnou za podporu vlády. Gross nabízel například funkci prezidenta NKÚ. Gross se snažil opozici obměkčit mimo jiné funkcemi ve sněmovně, -na-příklad funkcí předsedy rozpočtového výboru.

M. Ouzký ve vedení EP
Evropský poslanec ODS Miroslav Ouzký byl 20. července zvolen do funkce místopředsedy Evropského parlamentu na základě návrhu české delegace a následné nominace frakce EPP-ED z předcházejícího týdne.
Poté, co ODS úspěšně dojednala podmínky svého vstupu do frakce EPP-ED a získala i funkci vedoucího celé -čtrnácti-členné české národní delegace v této frakci, je volba poslance Ouzkého dalším potvrzením skutečnosti, že ODS je dnes na evropské scéně respektovaným politickým partnerem a dokáže se na evropské scéně prosadit.

Výkonná rada proti Grossově vládě
Výkonná rada schválila 9. srpna dosavadní postup vedení ODS při jednání o řešení vládní krize. Konstatovala, že Grossova vláda nevznikla v přímé návaznosti na výsledky parlamentních voleb, ale jako produkt politického handlování, který nemá v historii České republiky obdoby. Vláda proto nereprezentuje aktuální postoje české veřejnosti. Konstatovala také, že koaliční dohoda staronové vlády nepřináší žádnou změnu a z tohoto hlediska se tedy jedná o vládu, která plynule navazuje na Špidlovu vládu rekordních dluhů a rekordní nezaměstnanosti. Výkonná rada doporučila poslaneckému klubu ODS nevyslovit Grossově vládě důvěru při hlasování v PSP ČR.
ODS je naopak podle usnesení rady připravena podpořit takové kroky staronové vlády, které povedou ke snížení ekonomického zadlužování země, ke zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení nezaměstnanosti, zrychlení hospodářského růstu a posílení transatlantické vazby. Za takové kroky považuje ODS zejména snížení a zjednodušení daní, zahájení skutečné důchodové reformy a reformy zdravotnictví.

Modrá šance pro venkov
Ve čtvrtek 26. srpna 2004 na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích představil stínový ministr zemědělství ODS Jiří Papež programový dokument ODS – Modrá šance pro venkov: „Venkov – šance pro všechny“.
Dokument obsahuje program pro zemědělství a venkov, který byl schválen stínovou vládou ODS a je předkládán k veřejné diskusi. Podtitul programu, který vystihuje změnu, již je potřeba udělat, zní: „Od zemědělské politiky k podpoře venkova“.
ODS, i když stála u začátku změn v zemědělství, nikdy neměla možnost tento sektor přímo ovlivnit a nést za něj odpovědnost. Tímto programem dává podle Papeže ODS jasný signál, že o řízení resortu bude v budoucnu usilovat.
Základem programu jsou tři hlavní oblasti: Venkov a podnikání, Venkov a životní prostředí a konečně Venkov a člověk.
Prioritami jsou zjednodušení legislativy a snadný začátek podnikání, úsilí přesvědčit zemědělce a vlastníky půdy, že péče o životní prostředí je výhodná a výdělečná a zajištění provázanosti s ostatními sektory.
Mělo by vzniknout Ministerstvo venkova a zemědělství jako strategická instituce. Měl by být zřízen nezávislý Národní pozemkový úřad a Národní úřad pro bezpečnost potravin. Tyto úřady by byly vytvořeny sloučením dnešních úřadů, které se touto problematikou zabývají. ODS bude v rámci EU podporovat trendy k liberalizaci obchodu a tvořit koalice s podobně smýšlejícími státy EU.

Topolánek v USA
Předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek v neděli 29. srpna odjel na dlouhodobě plánovanou čtyřdenní cestu do USA. Topolánek se v USA zúčastnil předvolební konference Republikánské strany, na kterou byl pozván předsedou Národního výboru americké Republikánské strany Edem Gillespiem. Svojí přítomností na této vrcholné události volební kampaně prezidenta George Bushe, která se konala v New Yorku, chtěl předseda ODS demonstrovat současnému americkému prezidentovi podporu ODS v listopadových prezidentských volbách. Topolánek se v USA dále setkal s bývalou ministryní zahraničních věcí USA Madeleine Albrightovou či se zástupcem ministra pro zahraniční věci Marcem Grossmanem. S druhým jmenovaným hovořil o nezastupitelné úloze NATO a dalším posílení transatlantické vazby, která je tolik opomíjena v programovém prohlášení Grossova kabinetu. Na Cato institutu ve Washingtonu přednesl Topolánek svou představu o daňových reformách, jež hodlá ODS po případném úspěchu ve volbách podporovat. Jedním z dalších důležitých bodů programu bylo i setkání s kongresmany zabývajícími se porušováním lidských práv na Kubě. O této otázce jednal i se členy kubánského exilu.

Zahradil spolunavrhuje Sacharovovu cenu
Předseda klubu ODS v Evropském parlamentu a vedoucí české národní delegace ve frakci EPP-ED Jan Zahradil připojil 8. září svůj podpis k návrhu britských europoslanců, aby Sacharovovou cenou Evropského parlamentu byl vyznamenán Ibrahim Hussain Zaki.
Kromě tohoto návrhu projednávala frakce další návrhy na kandidáty z Ruska, Běloruska a Kuby. O definitivní podpoře některému z návrhů rozhodne EPP-ED příští týden.