CEVRO školí krajské kandidáty ODS

01. října 2004 - Ladislav Mrklas
01 Řij

Pátek až neděle 17.–19. září se v CEVRO nesla ve znamení seminářů pro kandidáty ODS do krajských zastupitelstev. Vše začalo v pátek v Hradci Králové (kandidáti z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje), pokračovalo tentýž večer v Ostravě a v sobotu pak v Luhačovicích. Poslední štace čekala na lektory i kandidáty v Olomouci. Všechny semináře měly dvě části. V první části se kandidáti připravovali na zvládnutí nelehké úlohy, kterou sehrají ve volební kampani. Pod vedením zkušených psychologů a specialistů na komunikaci a veřejnou prezentaci Jiřího Frgala a Mileny Blahákové absolvovali teoretickou i praktickou přípravu na veřejná vystoupení. V rámci přípravy kandidáti také diskutovali o řadě otázek, které mohou v kampani dostat a o tom, jak na ně nejlépe odpovědět.

Druhá část přípravy byla soustředěna na tři aspekty krajské politiky. Právníci Petr Kolář a Hynek Brom ve svých přednáškách připomněli, jaké je ústavní postavení krajů, pravomoci jednotlivých krajských orgánů, role zastupitelů a nezapomněli ani na zahraniční zkušenosti s regionální politikou, které by mohly naší krajské reprezentaci poskytnout mnohé náměty např. k zákonodárným iniciativám.

Ekonomka Jaroslav Kypetová se ve svých přednáškách soustředila na problematiku krajských financí a rozpočtů. Na konkrétních příkladech ilustrovala nepříliš šťastné řešení tohoto problému. Nezapomněla ani na novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která v tuto chvíli leží v Poslanecké sněmovně.

Poslední část semináře byla vždy věnována otázce evropských fondů. Zkušení lektoři z Institutu pro strukturální politiku Oto Potluka a Jiří Pstružina se zabývali řadou problémů spojených s jejich čerpáním, které dokumentovali na příkladech z jednotlivých krajů.
Všechny tři přednášky byly vždy doprovázeny živou diskusí, do níž se zapojili mnozí přítomní kandidáti, včetně obou zúčastněných lídrů – Libora Lukáše (Zlínský kraj) a Ivana Kosatíka (Olomoucký kraj).

V Luhačovicích navíc na seminář navázalo setkání členů zlínského regionálního volebního štábu a kandidátů, na kterém byly představeny a diskutovány různé prvky nadcházející volební kampaně, včetně propagačních tiskovin.

Čtyř víkendových seminářů se celkem zúčastnilo na osm desítek kandidátů, mezi nimiž nechyběli současní zastupitelé a radní, stejně jako lidé, kteří kandidují poprvé. Ti všichni také obdrželi dvě nové publikace CEVRO – Průvodce krajského pravicového kandidáta a knížku Jiřího Frgala a Hany Svobodové Mozaika komunikace.
Série seminářů bude pokračovat v pátek a sobotu 1.–2. října v Praze (Středočeský kraj), Brně a Plzni.