Vědomostní test - Znáte kraje?

01. října 2004 - redakce
01 Řij

CEVRO v tomto čísle vůbec poprvé přináší vědomostní test. Tentokrát jsme pro Vás přichystali sadu otázek, které mohou prověřit Vaše znalosti v oblasti krajské samosprávy. Pro pravidelné čtenáře publikací CEVRO určitě nebude problém najít správné odpovědi. Ty si navíc můžete zkontrolovat okamžitě, protože jsou uvedeny na konci našeho testu.

1. Kolik zastupitelů zasedá v zastupitelstvech největších krajů?
a) 45
b) 55
c) 65

2. V čele kraje stojí jako jeho nejvyšší představitel…
a) primátor
b) hejtman
c) krajský hejtman

3. Který kraj označuje na poznávacích značkách automobilů písmeno E?
a) Pardubický
b) Plzeňský
c) Královéhradecký

4. V čele kolika vyšších samosprávně územních celků stojí politici ODS?
a) 8
b) 9
c) 10

5. Hlavním městem kraje Vysočina je...
a) Žďár nad Sázavou
b) Pelhřimov
c) Jihlava

6. Komunistická strana Čech a Moravy vyhrála v roce 2000 krajské volby v jediném kraji. Který kraj to byl?
a) Moravskoslezský
b) Českobudějovický
c) Ústecký

7. Který z následujících krajů v České republice neexistuje?
a) Českobudějovický
b) Karlovarský
c) Jihočeský

8. Kolik krajů na území dnešní České republiky existovalo před rokem 1990?
a) 8
b) 7
c) 16

9. Pro vstup strany do krajského zastupitelstva musí strana získat určité procento hlasů. Kolik tato omezovací klauzule činí?
a) 3 procenta
b) 4 procenta
c) 5 procent

10. Kdo volí nejvyššího představitele kraje?
a) krajská rada
b) krajské zastupitelstvo
c) občané kraje

11. Do jednoho z orgánů Evropské unie jsou vysíláni také zástupci krajů. Jak se tento orgán jmenuje?
a) Evropský parlament
b) Výbor regionů
c) Výbor krajů

12. Jak se jmenuje hejtman Královéhradeckého kraje?
a) Pavel Bradík
b) Michal Rabas
c) Petr Pavlík

13. Nově vytvořené kraje si po roce 2000 schválily své krajské symboly. Který z níže uvedených symbolů kraje podle zákona nemají?
a) znak
b) hymna
c) vlajka

14. ODS v krajských volbách v roce 2000 velmi výrazně uspěla. Výsledky voleb však ovlivnily i následující koaliční rozhovory. V kolika krajských radách zástupci ODS po volbách zasedli?
a) 13
b) 14
c) 12

15. Kolik hejtmanů jsou členové ČSSD?
a) žádný
b) 1
c) 2

16. Změnily se od roku 2000 hranice mezi jednotlivými kraji, jak je stanoví příslušné zákony?
a) ne
b) ano
c) zákony změnu neumožňují

17. Tři kraje obývá více než milion obyvatel. Který z nich má však vůbec nejpočetnější obyvatelstvo?
a) Středočeský
b) Brněnský
c) Moravskoslezský

18. Jak dlouho trvá funkční období krajských zastupitelů?
a) 3 roky
b) 4 roky
c) 5 roků

 

 

 

 

 

Správné odpovědi:
1. c (Kraje s více než 900 tisíci obyvatel mají 65 zastupitelů.); 2. b; 3. a; 4. b (8 hejt-manů a pražský primátor); 5. c; 6. c; 7. a (V roce 2000 vznikl Českobudějovický kraj, který se ale nyní po změně názvu jmenuje Jihočeský.); 8. a; 9. c; 10. b; 11. b; 12. a; 13. b; 14. a (ve všech); 15. a; 16. b (například několik obcí přešlo z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje); 17. c; 18. b