Roman Joch navštívil Prostějov

05. listopadu 2004 - Milada Sokolová
05 List

V pondělí 11. října 2004 uspořádal CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie ve spolupráci s Regionálním klubem Mladých konzervativců v Prostějově takřka celodenní setkání studentů a členů Mladých konzervativců a ODS s významným českým konzervativním teoretikem, ředitelem Občanského institutu MUDr. Romanem Jochem. Jeho návštěva v jedné z hanáckých metropolí byla rozdělena do tří bloků – v tom prvním absolvoval Roman Joch besedu se studenty Gymnázia Jiřího Wolkera nad tématem Konzervatismus a/nebo liberalismus na prahu 21. století. V rámci téměř dvouhodinového setkání se známý český odborník dotkl geneze obou těchto ideových soustav, stejně jako jejich odlišností od ideologie protikladné - socialismu. V závěru se dostalo i na potraty či legalizaci měkkých drog.

Po zajímavém dopoledni čekala na Romana Jocha druhá část jeho programu v městě oděvů – přijetí u starosty města Jana Tesaře (ODS) a prohlídka prostějovské radnice.

V poslední třetině své návštěvy se Dr. Joch setkal v kavárně Národního domu se členy pořádající organizace a Občanské demokratické strany (ODS), kde s nimi debatoval nad různými problémy dneška – od dětských přídavků, svazků homosexuálů, euthanasií, přes vstup Turecka do Evropské unie, smysl existence českého Senátu až k americkým prezidentským volbám.

„S akcí panovala všeobecná spokojenost. Jsme rádi, že se nám tak významného člověka podařilo do Prostějova přivést. Navíc i Roman Joch přiznal, že je v našem městě poprvé, proto i pro něj snad byla návštěva přínosem,“ zhodnotili akci její organizátoři.

Návštěva Romana Jocha byla členy prostějovských Mladých konzervativců pojata jako vstupní výklad k dlouhodobému projektu, který prostějovská pravicová mládež rozbíhá v polovině listopadu. Pod názvem „Liberalismus versus konzervatismus“ půjde o přednášky a besedy k tématům, která hýbou současným etickým diskurzem – potraty, euthanasie, trest smrti, legalizace měkkých drog a registrované partnerství. Jako první se budou řešit svazky homosexuálů.