Evropský parlament trochu jinak

10. prosince 2004 - Oldřich Vlasák
10 Pro

Spousta kolegů se mně ptá, proč jsem opustil viditelný post primátora a stal se poslancem Evropského parlamentu. V komunální politice jsem působil dlouhá léta. Jako primátor Hradce Králové jsem byl zvyklý na operativní rozhodování. Okamžitě jsem viděl důsledky svého rozhodnutí. Práce v Evropském parlamentu je naopak během na dlouhou trať. Přestože nepřináší okamžité viditelné výsledky, je její dopad nesmírně významný. Je to proto, že více než šedesát procent legislativy a politiky Evropské unie bezprostředně dopadá na samosprávy, a tím přímo ovlivňuje kvalitu života našich občanů. Zkušenost z komunální politiky a z práce ve Svazu měst a obcí České republiky, kde působím jako jeho předseda, je výhodou. Jako mnoho jiných starostů a primátorů se umím na složité právnické texty podívat očima praktika a dokážu posoudit, jaký bude mít přijímaný zákon konkrétní dopad na život v našich městech, obcích či krajích, zda pomůže jejich rozvoji či bude znamenat pouze zvýšení cen, nárůst byrokracie, či zatížení obecních rozpočtů.

Přestože činnost poslance Evropského parlamentu se od práce primátora velmi liší, jedno však mají společné. Obě spojuje potřeba umět komunikovat – domlouvat se s lidmi a hledat společná řešení. Brusel a Štrasburk pro mě nepředstavují nové prostředí, neboť jsem tam dříve aktivně působil jako pozorovatel ve Výboru regionů a člen institucionální komise Rady místních a regionálních orgánů Rady Evropy. Z dřívějšího působení osobně znám řadu mých kolegů poslanců a zejména kontakty se slovenskými a polskými kolegy využívám pro vytváření spojenectví, kupříkladu pro důležitá opatření v regionální politice. Koalice a spojenectví je však třeba tvořit nejenom v Parlamentu, ale také za jeho branami. Podstatná část mé práce proto spočívá v setkávání se, aktivní účasti na konferencích a jednáních s dalšími zainteresovanými partnery, ať už jsou to pracovníci Evropské komise, Rady ministrů a Stálé mise ČR v Bruselu, zástupci samospráv typu Pražského domu v Bruselu nebo zástupci firem a organizací neziskového sektoru.

Po zvolení do Evropského parlamentu jsem si víc než kdykoliv jindy uvědomil důležitost kontaktu s regionem a jeho problematikou. Občanům chci být prospěšný i přesto, že těžiště mé práce spočívá nyní v Bruselu. Otevřel jsem proto, tak jako mnoho mých kolegů, svoji regionální kancelář, jejíž cílem je poskytovat informace a radit v otázkách EU obcím, podnikatelům, zástupcům občanských sdružení, studentům a všem ostatním, kteří se na ni obrátí. Mým cílem je podporovat projekty pro financování ze zdrojů EU a zejména pak zprostředkovávat kontakty. Vyznat se v moři informací a umět se obrátit na správné lidi či instituce je v dnešní době klíčové.

Jako poslanec Evropského parlamentu nemohu zvládnout veškerou práci sám. Témata, kterými se Parlament zabývá jsou velmi různorodá – od měnové politiky, přes energetiku až po ochranu životního prostředí. K odvedení kvalitní práce pro svou zemi, kraj i město potřebuji kvalitní tým spolupracovníků. Jako primátor jsem vybudoval na radnici skvělý tým. Jako poslanec jsem musel začít stavět znovu. Věděl jsem, že chci pracovat s někým novým, komu bych mohl předávat své zkušenosti a od koho bych se mohl inspirovat. Kritériem při výběru spolupracovníků bylo vzdělání, dosavadní zkušenosti, jazyková a další odborná vybavenost. Nesmírný důraz jsem kladl na jejich motivaci k práci. Týmová práce je pro úspěšné působení klíčová.

Jak jsem již poukázal, práce v Evropském parlamentu je především založena na komunikaci a znalostech vybrané problematiky. Pro jednání se svými zahraničními kolegy využívám převážně angličtinu, ale cítím, že je třeba začít také s francouzštinou, která se často používá jako tzv. kuloárový jazyk. Za velkou výhodu a pomoc považuji, že Evropský parlament podporuje nejenom jazykové kurzy svých poslanců, ale také kurzy výpočetní techniky, což je ve světě neustále se zdokonalujících informačních technologií klíčové. Rád bych proto mimo jiné získal certifikát ECDL – Evropský počítačový řidičský průkaz. Pracovat na sobě a neustále se vzdělávat považuji za zásadní podmínku pro to, aby kdokoliv obstál v těsné mezinárodní konkurenci.

Když jsem poprvé jako poslanec vcházel do budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku okolo naší vlajky vlající po boku ostatních vlajek evropských států, byl jsem hrdý na to, že mohu Českou republiku, její města, obce a občany reprezentovat. Svou práci v Evropském parlamentu vnímám jako možnost spoluvytvářet evropskou a národní politiku, podporovat naše firmy a pracovníky v evropské soutěži a zajistit jim stejná práva. V neposlední řadě doufám, že načerpám nové životní zkušenosti a zážitky, budu moci pracovat na sobě, dále se vzdělávat a rozvíjet.