Politický marketing a komunikace na LKA

10. prosince 2004 - Ladislav Mrklas
10 Pro

Liberálně-konzervativní akademie pokračovala v Praze a Olomouci svými druhými bloky. V jejich rámci byla v sobotu a neděli 20.–21., resp. 27.–28. listopadu přednášena témata z oblasti politického marketingu, komunikace a veřejné prezentace.

Sobotní dopoledne se nesla ve znamení přednášek garanta kursu politického marketingu Marka Buchty, který působí jako poradce v oblasti marketingové komunikace. Přednášky byly věnovány především možnostem použití marketingových metod v politice a výhodám či nevýhodám, které přináší jejich užití. Dalším tématem bylo marketingové řízení politické strany, a to na praktickém příkladu britské New Labour. Další část tohoto úvodního bloku seznámila posluchače s rolí výzkumů v politice a vysvětlila rozdíly v různých typech a metodách výzkumů, přičemž vše bylo opět demonstrováno na praktických příkladech.

Sobotní odpoledne bylo věnováno úvodním přednáškách z kursu Komunikace a veřejné prezentace, kterých se zhostil garant kursu psycholog Jiří Frgal se svojí kolegyní z Agentury Spektrum Hanou Svobodovou. Oba lektoři se věnovali především základním otázkám komunikace a prezentačních dovedností.

V neděli pokračovala akademie výhradně dalšími přednáškami z oblasti politického marketingu. V Praze vystoupili hned tři lektoři, v Olomouci pak dva. Jako první se slova ujal novinář a bývalý tiskový mluvčí prezidenta republiky Tomáš Klvaňa, který hovořil o vztazích politiků a médií, přičemž celou přednášku zasadil do širšího rámce základů Public Relations. Po něm vystoupila ředitelka komunikační agentury GoodComm a bývalá tisková mluvčí ODS Michaela Maláčová, jež se věnovala především praktickým zkušenostem ze vztahů politiků a novinářů. V Olomouci se obou těchto témat zhostil Tomáš Klvaňa. V obou případech listopadový blok uzavřel opět Marek Buchta, který hovořil o prvcích komunikačního mixu, roli médií a přípravě a realizaci reklamní kampaně, včetně řady praktických příkladů komerčních i politických kampaní v ČR.

Všechny přednášky vzbudily živou odezvu v řadách posluchačů, kteří se velice často a v hojné míře zapojili do diskuse. Mnohdy byly jejich názory na stejnou věc poměrně značně odlišné, což však diskusi jen prospělo. V diskusi mnozí posluchači pokračovali až do pozdních večerních hodin u sklenky dobrého vína či oroseného půllitru piva.

V prosinci bude Liberálně-konzervativní akademie pokračovat úvodními přednáškami z ekonomie a mezinárodních vztahů, které zakončí její letošní program.