CEVRO na XV. kongresu ODS – výsledky ankety

05. ledna 2005 - Marek Buchta
05 Led

„Dobrý den, jmenuji se ... a jsem tazatelka agentury Tambor. CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie připravila pro všechny účastníky XV. kongresu soutěž o hodnotné ceny…“ Tak tuto větu mohli v průběhu soboty 4. prosince slyšet z úst okouzlujících tazatelek snad všichni účastníci a hosté XV. kongresu Občanské demokratické strany.

Tazatelky účastníkům pokládaly šest otázek, z toho tři soutěžní, které sloužily k vyhodnocení soutěže a tři anketní, ve kterých jsme zkoumali názory účastníků na některá zajímavá témata. Všechny tazatelky byly vybaveny osobními počítači (PDA), a tak odpovědi okamžitě nejenom zaznamenávaly ale i odesílaly do výpočetního centra ke zpracování výsledků. „Cílem naší soutěže bylo pobavit účastníky Kongresu. Současně jsme ale chtěli také demonstrovat použití moderních přístupů v práci CEVRO a v neposlední řadě i získat a ještě v průběhu Kongresu zveřejnit zajímavé názory účastníků na anketní otázky“ říká k soutěži Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO.

Po lehké úvodní otázce „Co je to CEVRO?“ přišly těžší. Správnou odpověď na otázku „Kolik různých studijních oborů v současnosti nabízí CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie?“ znalo 46,2 % dotázaných. Studijních oborů je šest: ekonomie, mezinárodní vztahy, politologie, právo, komunikace a veřejná prezentace a od letošního roku nově i politický marketing.

Polem soutěžících ale nejvíce zamíchala otázka „Která z krajských ODS dosáhla v letošních volbách do krajských zastupitelstev největšího procentuálního navýšení hlasů oproti volbám v roce 2000?“ Jak ukazuje přiložená tabulka, největší nárůst zaznamenala jihočeská ODS, ale více dotázaných si tiplo na plzeňskou.
V průběhu dne se do soutěže zapojilo téměř 300 účastníků Kongresu. Ze tří soutěžních otázek odpovědělo správně na alespoň dvě z nich necelých 60 % dotázaných. Z nich byli ještě v sobotu večer na stánku CEVRO slavnostně vylosováni a vyhlášeni výherci. Soutěžilo se o hodnotné ceny – hlavní cenou byl digitální fotoaparát, dále několik lahví populární Cevrovice a trička CEVRO. Šťastnou výherkyní hlavní ceny se stala paní Alena Páralová. Blahopřejeme!

Nejvhodnějším koaličním partnerem je KDU, nejhůře hodnoceným členem vlády S. Gross

Součástí dotazování byly i tři anketní otázky. Ptali jsme se účastníků Kongresu na některá zajímavá témata, která se vztahují k současné politické situaci.

Na otázku „Která politická strana by podle Vašeho názoru mohla být nejvhodnějším koaličním partnerem pro ODS po příštích parlamentních volbách?“ byly odpovědi poměrně jednoznačné. Téměř tři čtvrtiny dotázaných by na tomto místě (ať už rádi či neradi) viděly KDU-ČSL. Zajímavé je i to, že celých 18 % dotázaných preferovalo odpověď žádná. ČSSD je přijatelným partnerem pouze pro 1 % dotázaných.

V další otázce jsme se ptali účastníků Kongresu, kdy a zda vůbec by se podle jejich názoru mělo konat případné referendum k připravované evropské ústavě. Pro konání referenda se celkem vyslovilo přes 90% dotázaných, proti bylo pouze 8,5 %. Přibližně dvě třetiny z těch, kteří jsou pro konání referenda by bylo pro konání v jiném termínu než parlamentní volby, jedna třetina je pro jeho konání společně s nimi.

Poslední otázka naší miniankety zkoumala popularitu politiků – konkrétně jsme se dotazovali na nejméně populárního člena současné vlády. S přehledem zvítězil současný ministerský předseda Stanislav Gross (41,9 %). Do silné trojky „nejméně oblíbených“ ho doprovodili Zdeněk Škromach (32,9 %) a Milada Emmerová (22,9 %). Na dalších pozicích se umístili pánové Sobotka, Bublan, Palas a Němec.

Rozložení odpovědi na soutežní otázku: Která z krajských ODS dosáhla v letošních volbách do krajských zastupitelstev nejvyšší procentuální navýšení hlasů oproti volbám v roce 2000? 

Odpovědi na otázku, která z krajských ODS získala ve volbách nejvyšší procentní nárůst podpory

 

Rozložení odpovědí na anketní otázku: Která z následujících politických stran by podle Vašeho názoru mohla být nejvhodnějším koaličním partnerem pro ODS?

Odpovědi na otázku, která strana je nejvíce perspektivním koaličním partnerem pro ODS

 

Rozložení odpovědí na otázku: Kdy by se podle Vás mělo konat referendum o evropské ústavě?

Odpovědi na otázku, kdy by se mělo konat referendum o evropské ústavní smlouvě

 

Rozložení odpovědí na otázku: Kdo je podle Vašeho názoru nejhorším členem současné vlády?

Odpovědi na otázku, kdo je nejhorším členem současné vlády