Historie matka moudrosti – zdroj poučení

05. ledna 2005 - Ivan Týle
05 Led

Varování před bolševizací společnosti a návrat ke starým pořádkům, před kterým varují někteří politici, bývá často, a to především ze strany ČSSD, bagatelizován a zlehčován. Poslední vývoj událostí je však usvědčuje o opaku. Je krátce po volbách, ve kterých drtivě zvítězila ODS a ze strany nejen ČSSD jsme svědky vyhlášení bojového stavu a mobilizace všech sil proti tomuto úhlavnímu nepříteli, s použitím všech dostupných prostředků. Spojují se síly na úrovních krajů a deklaruje se podpora pro druhé kolo senátních voleb pro všechny, jež stojí proti kandidátovi ODS. Varující je právě ono spojení mezi ČSSD a KSČM, a to by nemělo zůstat zapomenuto. Na úrovni krajů je vyhlašován vznik velkých koalic, které evokují vzpomínku na Národní frontu. Jak jinak si vysvětlit postup „pravostředových“ lidovců v Moravskoslezském kraji a jejich deklarovaná povolební spolupráce s ČSSD namířená proti vítězné ODS. Vždyť volební výsledek je jasný a směřující k naplnění volebních programů jak lidovců, tak ODS. Velká koalice za účasti ČSSD má jediný smysl, podvést voliče, kteří jasně dali najevo, jak si další směřování kraje představují a kdo by měl kraj vést. Součet obou „spojeneckých“ subjektů je 19 proti 29 ODS. Při tomto výsledku se jeví jako navýsost drzé vyhlášení ČSSD, že bude požadovat důstojné zastoupení v Radě kraje, což dle jejich mínění není jeden radní. Postrádám v tomto logiku. Vždyť ještě nedávno chtěli vymetat košťaty vše špatné z krajů a nyní se usilovně snaží být při tom. Jediný cíl, ke kterému vede snaha po vytvoření velké koalice ze strany lidovců a ČSSD, jsou posty a zpronevěra svým programům a voličům. Ptám se, co udělají lidovci, když bude jejich snaha odmítnuta? Zvolí opět model Ostravské radnice a vytvoří si velkou koalici s KSČM a ČSSD, vždyť jim to tam tak pěkně funguje. Nepřipomíná Vám to něco? Obracím se na pamětníky a historiky, nebyl vývoj před rokem 48 podobný? Nejedná se o tytéž strany? Cožpak lidovci a ČSSD nemají paměť?

Při odkazu všech jejich umučených a popravených členů, vězněných, týraných a persekuovaných občanů tohoto státu zapomeňte na vytváření podivných spojenectví s komunisty, ať už se nazývají velká koalice či jinak, nedeklarujte si vzájemnou podporu, vraťte se ke svým ideovým kořenům a volebním programům a pracujte na tom, aby Vaše snaha byla oceněna v příštím volebním klání a Vy jste mohli naplňovat představy své a svých voličů. Svoboda a demokracie se ztrácí tolerováním maličkostí či upřednostňováním ambicí před budoucností.

V zájmu svobody a demokracie musí být jedno, že teď právě je vítězem ten, kdo mi není sympatický a koho nemám rád, ale je-li to demokratický subjekt, výsledek respektuji, bez snahy o zákulisní tahy či podivná jednání.