Listopad/prosinec

05. ledna 2005 - Petr Sokol
05 Led

Evropský zatykač k ÚS
Dne 26. listopadu 2004 podala skupina poslanců a senátorů PČR zvolených za ODS návrh k Ústavnímu soudu ČR ve věci protiústavnosti novel trestního zákona a trestního řádu (zákony č. 537/2004 a 539/2004), které zavádějí možnost vydávat naše občany proti jejich vůli k trestnímu stíhání do států Evropské unie (Evropský zatýkací rozkaz).
Navrhovatelé se domnívají, že daná právní úprava je v rozporu s čl. 14 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že občan nesmí být nucen k opuštění své vlasti. Vydávání českého občana do cizího státu k trestnímu stíhání lze totiž považovat za jednání při kterém je občan nucen opustit svoji vlast. Žádají proto, aby daná právní úprava byla zrušena.

Vedení senátního klubu
Na zasedání Senátního klubu ODS bylo 30. listopadu zvoleno nové vedení klubu. Předsedou se stal Tomáš Julínek, 1. místopředsedou Jiří Šneberger, místopředsedou Miroslav Škaloud a členy předsednictva klubu Daniela Filipiová, František Kopecký, Jiří Oberfalzer a František Příhoda.

O. Vlasák výkonným prezidentem CEMR
V Maastrichtu se v úterý 14. prosince 2004 uskutečnily volby do jedné z nejdůležitějších evropských institucí, která již přes padesát let rozšiřuje zájmy samospráv v Evropě. Právě Rada evropských obcí a regionů (CEMR) se zasadila o přijetí Evropské charty místních samospráv. V současné době CEMR sdružuje Asociaci samospráv v 35 zemích v Evropě a pro své kvalitní rozbory připravované evropské legislativy z hlediska jejího dopadu na města, obce a regiony je vysoce respektována.
Novým prezidentem, který nahradil odcházejícího bývalého francouzského prezidenta a předsedu Konventu Valery Giscarda d Estaigna, se stal přední rakouský politik a starosta Vídně Michael Häupl. Pro samosprávu ČR je významným úspěchem, že předseda Svazu města a obcí ČR, zastupitel Hradce Králové a poslanec Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák, byl zvolen výkonným prezidentem této organizace. Ve vedení CEMRu bude působit po dobu následujících třech let. Jmenování Oldřicha Vlasáka jako jediného zástupce nových členských států a přistupujících zemí Evropské unie je úspěchem zahraniční politiky Svazu měst a obcí ČR i aktivity jeho předsedy v domácí i mezinárodní politice.

XV. kongres ODS
V pořadí 15. Kongres ODS se uskutečnil 4. a 5. prosince 2004 v hotelu Top v Praze. Delegáti zvolili nové vedení a přijali řadu usnesení. Předsednickou funkci s přehledem obhájil Mirek Topolánek. Místopředsedy se stali Petr Nečas (1. místopředseda), Pavel Bém, Petr Bendl, Ivan Langer a Miroslava Němcová.

Poslanecký klub ODS v EP pro další rozšíření
Klub poslanců ODS v Evropském parlamentu podpořil 16. prosince usnesením politiku dalšího rozšíření Evropské unie o nové členské státy. Jeho členové jsou přesvědčeni o tom, že všechny evropské státy, které splňují kodaňská kritéria a chtějí k EU přistoupit, mají na členství plné právo.
Podpořili proto svými hlasy Chorvatsko při jeho úsilí získat status kandidátské země. Podpořili rovněž rezoluci Evropského parlamentu vyzývající k zahájení jednání o přistoupení Turecka k EU. Plnou podporu klubu ODS v EP má rovněž přijetí Bulharska a Rumunska do EU v roce 2007.

ODS k případu ČEPRO
Občanská demokratická strana navrhla neúspěšně zařadit na program 39. schůze Poslanecké sněmovny nový bod „Informace předsedy vlády o situaci v a.s. ČEPRO“.
Současná situace v této státem ovládané firmě se po uplatnění pohledávek za téměř 3 miliardy korun trvale zhoršuje. Firma již požádala vládu o odklad plateb spotřební daně a o poskytnutí garancí Fondem národního majetku, neboť financující banky jsou znepokojeny stavem a začínají odmítat firmu financovat.
Vzhledem k tomu, že ČEPRO a.s. je správcem státních hmotných rezerv, především životně důležitých pohonných hmot, považuje ODS za nezbytné, aby vláda informovala o této situaci a zejména seznámila PS a celou veřejnost o krocích, které podniká nebo hodlá podniknout k řešení této vážné situace.
Strany vládní koalice a také KSČM by měly vysvětlit veřejnosti, proč odmítají jednat a informovat veřejnost o tak závažné záležitosti, která může stát daňové poplatníky několik miliard korun.

P. Sobotka v čele Senátu
Novým předsedou Senátu se stal 15. prosince Přemysl Sobotka z opoziční ODS, která má v horní komoře téměř nadpoloviční většinu. V tajných volbách dalo Sobotkovi hlas 55 z 80 senátorů. Kromě jeho 35 kolegů z klubu občanských demokratů ho podpořili zřejmě také senátoři vládních KDU-ČSL a ČSSD.
Sobotka v čele Senátu nahradil Petra Pitharta (KDU-ČSL), který s ohledem na výsledek listopadové obměny Senátu o znovuzvolení neusiloval. ODS křeslo předsedy horní komory obsadila po čtyřech letech, tehdy Pithart nahradil Libuši Benešovou (ODS). Proti Sobotkovi kandidoval nestraník Josef Jařab z Klubu otevřené demokracie, získal ale důvěru jen 22 senátorů. Kromě jeho frakce mu tak zřejmě dali hlasy i členové klubu SNK a někdo z lidovců.
Místopředsedy Senátu se stali Jiří Liška (ODS), Petr Smutný (ČSSD) a Petr Pithart (KDU-ČSL), kteří bez problémů uspěli již při prvním hlasování. Zástupce Klubu otevřené demokracie Edvard Outrata byl zvolen až ve třetím kole.