Radostné ano od nás nečekejte

03. března 2005 - Miroslav Ouzký
03 Bře

Hlasování o evropské ústavě na půdě Evropského parlamentu nepředstavovalo běžné schvalování standardního usnesení, ale stalo se ukázkou toho, jak se příznivci euroústavy snaží jednostranně manipulovat veřejným míněním. Bylo to hlasování, které posunulo legitimní diskusi o výhodách a nevýhodách navržené podoby euroústavy až na samu hranici demokracie.
Evropský parlament schvaloval pouze usnesení, které je doporučením jednotlivým vládám členských států. Jinými slovy – hlasovalo se o tom, jaký názor na euroústavu mají evropští poslanci.

Coby dlouholetý poslanec českého parlamentu jsem očekával, že takové usnesení bude jedno-, maximálně dvouvěté. Mohlo znít například: „Evropský parlament doporučuje členským státům EU přijetí předloženého návrhu evropské ústavy.“ Jenže to bychom nebyli v Evropské unii, aby z něj zdejší byrokraté, bohužel za aktivní účasti evropských poslanců z řad podporovatelů ústavy, nevytvořili hned několikastránkový dokument.

V případě usnesení o euroústavě šlo konkrétně o sedm stran s řadou odkazů a vysvětlivek. V materiálu například stojí, že „dlouholeté snažení o dosažení evropské ústavy bylo korunováno úspěchem Konventu, který ústavu připravil“, že přes některé negativní názory veřejnosti ústava „nepovede k vytvoření centralizovaného superstátu“, že je ústava dobrým kompromisem, že zvyšuje práva občanů EU atd.

Na závěr usnesení pak europoslanci deklarují svou víru, že členské státy ratifikují smlouvu do půlky roku 2006. Vybíral jsem jen namátkou, ale i z tohoto zlomku ze sedmi stran frází je jasné, že usnesení o ústavě je tendenčním a nevyváženým dokumentem, ve kterém zastánci přijetí euroústavy obhajují s využitím prostých aklamací její obsah a preventivně zastrašují kritické hlasy tím, že případné kritiky staví předem do role těch pomýlených a neznalých věci. Od některých kolegů z jiných států jsem dokonce zaslechl názor, že se hlasování za těchto okolností zdrželi, přestože s euroústavou souhlasí.

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl při projednávání euroústavy vystoupit na plénu. Politická diskuse však v podstatě neproběhla. Jsem proto rád, že zástupci ODS nejen setrvali na svém kritickém postoji k evropské ústavě, ale vyjádřili zároveň hlasitě odpor k manipulaci v legislativním procesu. Radostné ano jsme museli v minulosti volat již mnohokrát.