Mozaika komunikace - Jiří Frgal a Hana Svobodová

18. března 2005 - CEVRO News
18 Bře

Příručka poskytující základní informace o komunikaci a prezentaci.

Autoři: Jiří Frgal, Hana Svobodová.

Příklady kapitol:
- Komunikujeme, ale rozumíme si?
- Mluvit, nebo poslouchat?
- Prezentace - příležitost zapůsobit
- Cesta z konfliktu
- a mnoho dalších...

ISBN: 80-86816-06-0
Počet stran: 116
Praha, srpen 2004