Březen 2005

25. března 2005 - Petr Sokol
25 Bře

Senátoři k policejním týmům
Klub senátorů ODS vyslechl 1. března ujištění ministra Bublana, že nařízená úspora 2 mld. pro MV se nebude týkat policistů na ulici, ale jinde. Informace z celé ČR přitom hovoří o pravém opaku, úspory, které se připravují se převážně dotýkají právě těchto policistů a senátoři  jsou znepokojeni, že by se tímto postupem mohla zhoršit bezpečnost.
Ministr Bublan s odvoláním na povinnost mlčenlivosti poskytl jen některá vysvětlení k týmům zřízeným při ministerstvu vnitra. Tvrdil, že vše při zřízení a fungování těchto týmů bylo v souladu s platnými zákony. Klub pro nedostatek poskytnutých informací setrval na stanovisku, že okolnosti vzniku a činnosti těchto týmů by měly být důkladně prověřeny, aby byly vyloučeny veškeré pochybnosti, že i při této činnosti byly porušovány zákony, tak jako v některých jiných orgánech policie.
Senátoři ODS ve svém prohlášení uvedli, že panu ministrovi se nepodařilo zcela rozptýlit obavu klubu, že při postupu v některých kauzách jsou vyšetřující orgány pod politickým vlivem.

Březnová výkonná rada
Březnové zasedání Výkonné rady ODS přijalo 7. března se znepokojením závěry jednání vedení ČSSD. Výkonná rada se nesmiřuje se snahou ČSSD vyvinit předsedu vlády ze zodpovědnosti za vznik vládní krize a proto konstatovala, že Stanislav Gross nevyužil svého televizního vystoupení k odstranění všech pochybností, ale k propagaci své osoby a vládní politiky. Jeho omluva vyzněla v této souvislosti nepatřičně jako výsměch veřejnému mínění. Postoj ČSSD škodí pověsti České republiky, už tak v zahraničních médiích pošramocené, jako země, kde se daří korupčnímu prostředí. KDU-ČSL bude muset jasně prokázat, zda je její iniciativa směrem k předsedovi vlády důvěryhodná a není jen bouří ve sklenici vody. Přitom dnes platí, že kdo podporuje Grosse ve funkci premiéra, je stejný jako on. Nepřijatelný je postoj vedení US--DEU, které se snaží tuto aféru bagatelizovat v zájmu udržení svých postů za každou cenu. Výkonná rada ODS je přesvědčena, že důvěryhodnost předsedy vlády a vládní koalice je natolik otřesena, že vláda nemá mandát pracovat dál bez obnovení důvěry v Poslanecké sněmovně. ODS podpoří návrh skupiny senátorů na změnu Ústavy, která umožní rozpuštění Poslanecké sněmovny.
Výkonná rada ODS považuje za skandální vyjádření předsedy vlády Stanislava Grosse, který ve Francii podpořil daňovou harmonizaci zemí EU, tedy zvýšení daní pro naše občany. Populistické výroky ČSSD na domácí půdě o snižování daní jsou proto matoucí a nevěrohodné.
Výkonná rada ODS je znepokojena pokračujícími pokusy socialistů zlikvidovat soukromá ambulantní lékařská zařízení. Když zatím neuspěl pokus z loňského roku o jejich opětovné zestátnění, ohrožují dnes soukromé ambulance zásahy vlády do systému zdravotních pojišťoven, zhoršováním finanční bilance, či dokonce zvláštním zdaněním ve prospěch státních zdravotnických zařízení.
Výkonná rada ODS konstatovala, že novela zákona o střetu zájmů, prosazená socialistickou vládou, vážně ochromuje chod samospráv. Mnoha občanům de facto znemožňuje podílet se na práci obecních, městských a krajských zastupitelstev. Výkonná rada ODS podporuje iniciativu Senátního klubu ODS podat ústavní stížnost, jejímž cílem je napravit negativní dopady této novely.

Předseda ODS v Chrovatsku
Ve středu 9. března 2005 navštívil předseda ODS Mirek Topolánek Chorvatsko. V rámci jednodenní pracovní návštěvy se v Záhřebu setkal s Ivo Sanaderem, předsedou vlády Chorvatské republiky a předsedou nejsilnější středopravicové vládní strany HDZ. Mirek Topolánek s chorvatským premiérem diskutoval o zkušenostech z přístupových jednání ČR, zejména o harmonizaci legislativy s EU, reformě veřejné správy a o politických a ekonomických aspektech členství v unii. Jednání se týkala také současné situace na Balkáně a očekávaného vývoje.
Předseda ODS podpořil evropské aspirace Chorvatska a zahájení přístupových rozhovorů ke dni 17. 3. 2005 v souladu s dohodou dosaženou na prosincovém summitu EU v Bruselu. Stejně jako frakce ELS-ED v Evropském parlamentu, jíž je ODS členem, odmítá předseda ODS odložení těchto rozhovorů s odůvodněním, že Chorvatsko „ne dost aktivně“ spolupracuje na vydání generála Anteho Gotoviny Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Na tomto postoji se Mirek Topolánek mimo jiné shodl s rakouským premiérem Wolfgangem Schüsselem při své nedávné návštěvě ve Vídni.
Začátek vstupních rozhovorů o přijetí Chorvatska do EU má podle Topolánka zásadní význam pro další stabilitu a demokratizaci zemí Západního Balkánu, kterým bylo přislíbeno budoucí členství v rámci Evropské unie. Začátek vstupních rozhovorů s Chorvatskem jednoznačně podpoří stabilitu a zlepšení atmosféry na území západního Balkánu. Jejich odsunutí na neurčito by naopak mohlo vyvolat deziluzi a povzbudit nacionalistické síly v regionu.

Referendum o tzv. evropské ústavě
Rozhodnutí vlády o přenesení zodpovědnosti za kampaň o tzv. euroústavě na Úřad vlády a jmenovitě na premiéra Grosse je podle ODS dalším výrazem nezodpovědnosti vládní koalice. Spojit jedno z témat evropské politiky s osobou tak nevěrohodnou, jako je premiér Gross, znamená diskreditovat v očích veřejnosti evropskou integraci jako takovou. Podle ODS se lze navíc domnívat, že více než 200 mil. Kč, vyčleněných na zmíněnou kampaň, bude ve skutečnosti použito k nepřímé propagaci premiéra Grosse za účelem vylepšení jeho veřejného obrazu.
ODS považuje za nepřijatelné, aby zejména ČSSD nadále zneužívala evropských témat k vnitropolitickým cílům a schovávala za ně svou vlastní neschopnost a programovou prázdnotu.