Vědomostní test: Ústava České republiky

25. března 2005 - René Šifta
25 Bře

1. Československo vzniklo 28.10.1918. V kterém roce byla přijata první československá ústava?
a) 1920
b) 1918
c) 1922

2. Kolik nových ústav bylo přijato po druhé světové válce až do dnešních dnů?
a) 5
b) 4
c) 3

3. Jaká byla forma státu na území Československa v období let 1968 až 1992?
a) konfederace
b) unitární stát
c) federace

4. Který z níže uvedených právních předpisů není součástí ústavního pořádku:
a) zákon o politických stranách
b) Ústava
c) Listina základních práv a svobod

5. Dnešní platná Ústava ČR je založena na základech:
a) přirozeně právních
b) pozitivně právních
c) ryzí nauky právní

6. Jedna z níže uvedených státních mocí není zapracována v Ústavě:
a) soudní
b) zákonodárná
c) ideologická

7. Jaký subjekt je podle naší Ústavy zdrojem veškeré státní moci?
a) lid
b) politická strana
c) politické hnutí

8. Předchází Ústavu České republiky Preambule a je zároveň součástí Ústavního pořádku?
a) ano
b) ne

9. „Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony“. Je takové tvrzení pravdivé?
a) ano
b) ne
c) jen při mimořádné události

10. Jak je Ústava ČR někdy nazývána z důvodů obsahu, jelikož je naplněna jen institucemi a občanská a lidská práva jsou upravena v Listině základních práv a svobod?
a) organická
b) organizovaná
c) organizační

11. Státním symbolem České republiky není:
a) velký státní znak
b) malý státní znak
c) státní barvy
d) státní vlajka
e) vlajka prezidenta republiky
f) státní pečeť
g) státní hymna
h) sedm klíčů od korunovačních klenotů

12. K přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu:
a) jedné třetiny svých členů
b) třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů
c) nadpoloviční většina přítomných poslanců a senátorů

13. V USA platí zásada, „za Ústavu se považuje co řekne...“:
a) Ústava USA
b) Ústavní soud USA
c) Nejvyšší soud USA

14. Nejdelší Ústavu z roku 1949, co do množství článků, má:
a) Pákistán
b) Afghánistán
c) Indie

15. Kterým panovníkem byly na našem území v polovině 19. století připravovány první oktrojované (vnucené) ústavy?
a) Marií Terezií
b) Rudolfem Habsburským
c) Františkem Josefem I.

16. Která z následujících institucí není v ústavě upravena v podobě tzv. blanketní normy?
a) Česká národní banka
b) Komise pro cenné papíry
c) Nejvyšší kontrolní úřad

17. Ústavní právo je vnímáno jako právní odvětví:
a) veřejné
b) soukromé
c) všeobecné

18. Ke změně Ústavy je zapotřebí kvalifikovaná většina, proto se naše Ústava řadí mezi tzv. Ústavy:
a) ohebné (flexibilní)
b) tuhé (rigidní)

19. Česká republika má podle Ústavy charakter státního zřízení:
a) federálního
b) konfederativního
c) unitárního

20. Která z nabízených zemí má ústavu ve formě historických dokumentů?
a) Velká Británie
b) Francie
c) Itálie

21. Od kterého dne je dnešní platná Ústava České republiky účinná a jaké je číslo tohoto právního předpisu?
a) 16. 12. 1992 a č.1
b) 1. 1. 1993 a č. 1
c) 31. 12. 1993 a č. 2


Správné odpovědi:
1 a, 2 c, 3 c, 4 a, 5 a, 6 c, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a, 11 h, 12 b, 13 c, 14 c, 15 c, 16 b, 17 a, 18 b, 19 c, 20 a, 21 b.

Stupnice správných odpovědí:
1–7: Tvůrce Ústavy by Váš výsledek příliš nepotěšil.
8–14: Neztrácejte naději, večerním samostudiem vše doženete.
15–20: Ústava je základní zákon státu, je to norma norem – a Vy jste svými znalostmi prokázali vlastní kvality.