Dvoudenní akademie v březnu

25. března 2005 - Jana Jelínková
25 Bře

V měsíci březnu se opět uskutečnila další soustředění Liberálně-konzervativní akademie v Praze a Olomouci. Tentokráte byla dvoudenní a  věnovala se otázkám kreativity v politické reklamě a praktickému nácviku prezentačních dovedností.

S tématem kreativity v politické reklamě nás v dopoledním bloku seznámil ředitel reklamní a komunikační agentury KLAN pan Jan Šafrata. Názorně předvedl vedení kampaní různých politických stran a dopodrobna popsal jejich úspěchy a také neúspěchy. Věnoval se tématu, "co je a naopak není vhodné pro použití v politické propagaci" a zapojil posluchače do debaty na téma jaký prostředek je pro tuto formu reklamy nejvhodnější.

Odpolední blok odstartoval teoretickou část semináře komunikační přípravy veřejné prezentace, který společně vedli zkušení lektoři z Agentury Spektrum pan Jiří Frgal a Hana Svobodová. V této části se mohli posluchači dozvědět, jak mají vystupovat a komunikovat se svými voliči a reagovat na jejich dotazy či podněty. Také se naučili tak zvanou řeč těla, která je pro veřejně vystupující osobu důležitou součástí. Na tuto teoretickou část poté v neděli navázala část praktická, kde si účastníci akademie vyzkoušeli vystupování před publikem. Tuto svou prezentaci si mohli natočit a posléze probíhalo její vzájemné hodnocení.

V dotazníku účastníci zhodnotili průběh Liberálně-konzervativní akademie. Byli dotazováni například na oblast ve které působí, na vhodnost tématu, kvalitu referátů aj. Odpovědi všech se nesly v duchu spokojenosti.

Přednáškou na téma otázek kreativity a prezentačních dovedností byl blok věnovaný politickému marketingu v tomto ročníku akademie uzavřen.