Seminář "Marketing a politika" určený vedení ODS

25. března 2005 - Jana Jelínková
25 Bře

V polovině třetího měsíce probíhal v prostorách CEVRO uzavřený seminář pro vrcholné představitele ODS zaměřený na využití marketingových postupů v politice. Seminář byl určen členům výkonné rady ODS, hejtmanům a dalším zástupcům krajů.


V rámci semináře vystoupil Petr Pištělák, výkonný ředitel E-banky pro oblast Marketing a produkty, který hovořil na téma „Marketing pro ODS“. Zabýval se základními tezemi kampaní, důležitým průzkumem cílové skupiny, funkčním a asociačním benefitem a na závěr prezentace přidal také svá doporučení pro předvolební kampaň ODS.

Dalším přednášejícím byl Martin Souček, managing partner v marketingové agentuře CEA. Pro svou přednášku zvolil téma „Využití informací v životě“. Zdůraznil důležitost rychlosti a podrobnosti získávání informací zvláště v období předvolebního a volebního klání. Promluvil také na téma spolupráce v marketingu a dělení této práce na faktické a komunikační kroky.

Posledním a klíčovou přednášku s názvem „Použití marketingových metod a metod moderního managementu v politice“ přednesl Marek Buchta, management konsultant a odborný garant kurzu Politický marketing na Liberálně-konzervativní akademii. V této přednášce auditorium seznámil s managementem politických stran. Dále hovořil o plánování politických strategií a budování politických značek, využití výzkumů a informací v politice a v neposlední řadě o politické marketingové komunikaci. Touto přednáškou strhl posluchače k živé debatě na téma politická reklama a její dopad na výsledek ve volbách.

Seminář „Marketing a Politika“ znamenal další krok ve snahách CEVRO o popularizaci myšlenek a přístupů, které začínají dominovat politice v řadě vyspělých západních demokracií. V tomto směru to však rozhodně nebyl krok poslední.