Komu vadí, že obce ještě fungují?

25. března 2005 - Jaroslav Kubera
25 Bře

Socialistické vládě se za podpory komunistů podařil husarský kousek. Ve svaté válce proti střetu zájmů prosadila ve Sněmovně zákon, který rozšiřuje doznání ústavních činitelů na kraje a obce s rozšířenou působností. Úvaha byla prostá. Když už musí podávat doznání poslanci, ať ho podávají i krajánci a zastupitelé. Ne ale všichni, protože i zastupitelé jsou voliči a v malé obci prý je střet menší.

Malé obce se radovaly, ale jen do chvíle, než zákon nabyl účinnosti. V tu chvíli totiž zjistily, že funkce zastupitele i té nejmenší obce je neslučitelná s funkcí ředitele knihovny, základní školy, mateřské školy a ředitelů všech dalších příspěvkových organizací. Ti se teď mají rozhodnout, zda budou řediteli nebo zastupiteli. V opačném případě jim zanikne mandát. Že v době, kdy se nechali napsat na kandidátní listinu, netušili, že poslanec Kala a jeho socialistická parta rozhodnou v polovině volebního období o jejich osudu místo voličů, zřejmě nikoho nezajímá.

Spor, který vede Poslanecká sněmovna se Senátem a který zřejmě skončí u Ústavního soudu, se totiž věcného obsahu zákona netýká, a je pouze sporem o to, zda legislativní proces byl v souladu s Ústavou. I kdyby byla podána další ústavní stížnost, týkající se obsahu zákona a byla úspěšná, ztracené mandáty už zpětně vráceny nebudou. Města a obce, zejména ty menší, se ptají, co mají v této situaci dělat. Řešení, které zvolil starosta a senátor Josef Novotný vede jen k dalšímu oslabování právního vědomí občanů, a to bez ohledu na to, že předmětný zákon je právní zmetek. Není totiž v našem právním řádu žádnou výjimkou.

Nezbývá tedy než využít legální právní prostředky k získání času. Ty nabízí zákon o volbách do zastupitelstev. Ten pamatuje na situaci, kdy zastupitelstvo nevysloví na nejbližším zasedání zánik mandátu pro neslučitelnost funkcí tak, že ředitel krajského úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 21 dnů od doručení této žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo, zaniká mandát člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. Ani poté není vše ztraceno, protože postižený zastupitel se může do dvou pracovních dnů domáhat ochrany u soudu.

Nelze tedy než doporučit, aby zastupitelé i zastupitelstva nepřijímali žádná nevratná rozhodnutí.

Senát Parlamentu České republiky tak získá čas, aby se pokusil zjednat nápravu a prokázal, že je pojistkou demokracie.