Vědomostní test: II. světová válka

27. dubna 2005 - René Šifta
27 Dub

1. V roce 1937 se Velká Británie rozhodla, že bude prosazovat politiku usmiřování s agresivními fašistickými a nacistickými velmocemi. Jak se tato metoda politického boje nazývá?
a) empeachement
b) appeasement
c) patriotismus

2. Německá říše provedla připojení Rakouska ke svému území formou lidového plebiscitu v roce 1938. Jak se tento akt jmenoval?
a) Anšlus
b) Vánoční dohoda
c) Sitzkrieg

3. Duce Mussolini svým pochodem na Řím na počátku 20. let 20. století převzal politickou moc nad Itálií. Jaký typ formy státu vytvořil?
a) parlamentní demokracii
b) teokracii
c) korporativní stát

4. V průběhu druhé světové války prezident E. Beneš odešel do exilu do Paříže a později do Londýna, kde vytvořil tzv. státní radu. Jakou státní moc nahrazovala v obsazeném Československu?
a) soudní
b) výkonnou
c) zákonodárnou

5. Adolf Hitler v roce 1933 sloučil dvě státní a politické funkce. Které to byly?
a) oberleutnant a vrchní maršál
b) admirál a námořní kapitán
c) vůdce a říšský kancléř

6. Která osobnost ve funkci německého prezidenta předcházela nástupu A. Hitlera?
a) Vilém I.
b) Hindenburg
c) Vilém II.

7. V předmnichovském Československu existovala tři vlivná a mocenská centra. Která z níže uvedených to byla?
a) Hrad
b) bankovní a průmyslový systém
c) zemědělské odvětví
d) vládní koalice

8. Jak se nazýval plán na přepadení a dobytí Polska Německem?
a) Schwarz
b) Weis
c) Grün

9. Ve kterém z následujících měst se nesetkali vyjednavači Hitler a Chamberlain při uzavírání Mnichovské dohody?
a) Berchtesgaden
b) Londýn
c) Bad Godesberg

10. Německá vojska obsadila Československo 15. března 1939. Německo vytvořilo protektorát Böhmen und Mähren. Jakým vzorem se nechalo inspirovat?
a) Itálie vůči Habeši
b) Španělsko vůči Gibraltaru
c) Francie vůči Tunisku

11. Než se E. Hácha stal v období protektorátu československým prezidentem, působil dlouhá léta jako předseda:
a) Nejvyššího správního soudu
b) Nejvyššího soudu
c) Ústavního soudu

12. Autorská práva k dílu A. Hitlera „Mein Kampf“ v současné době vlastní:
a) Bavorská vláda
b) dědici A. Hitlera
c) po 50 letech byla promlčena

13. Která z níže uvedených obraných linií se neproslavila ve druhé světové válce?
a) Metaxova
b) Magenotova
c) Káhirská

14. V jakém pořadí následovala setkání nejvyšších představitelů tří mocností v průběhu a po skončení druhé světové války?
a) Teherán – Paříž – Londýn
b) Teherán – Jalta – Postupim
c) Jalta – Teherán – Moskva

15. S kterým z nejvyšších představitelů Třetí říše byla spojována přední česká herečka Lída Baarová?
a) Heidrich
b) Frank
c) Goebbels

16. Spojeneckým vojskům v roce 1945 při dobývání Německa velmi usnadnil a také zkrátil cestu přes Rýn, legendární most s názvem:
a) most u Remagenu
b) norimberský
c) most u Stuttgartu

17. Za německou stranu podepsal v květnu 1945 kapitulaci:
a) osobní sekretář Hitlera Borman
b) Eichmann
c) admirál Dönitz

18. Pod kterou částí těla měli příslušníci speciálních jednotek SS vytetovanou krevní skupinu, jež sloužila spojeneckým jednotkám po skončení války k jejich identifikaci?
a) ucho
b) koleno
c) paže

19. Kolik států celkem se v konečném účtování zúčastnilo II. světové války?
a) 25
b) 48
c) 10

20. Po Norimberském procesu, kde byl za zločince číslo jedna označen Herman Göring, následoval další proces z válečnými zločinci s názvem:
a) Tokijský proces
b) Varšavský proces
c) Pražský proces


Správné odpovědi:
1 b, 2 a, 3 c, 4 c, 5 c, 6 b, 7 a b d, 8 b, 9 b, 10 c, 11 a, 12 a, 13 c, 14 b, 15 c, 16 a, 17 c, 18 c, 19 b, 20 a.

Stupnice správných odpovědí:
1–7: Okamžiky II. světové války jste naprosto nedotčeni. U příležitosti 60. výročí konce války můžete vše napravit.
8–14: K válečným událostem nemáte vřelý vztah, ale vaše snaha se cení.
15–20: Váš test dopadl výborně. Připravené a odhodlané obránce naše vlast potřebuje.