Dubnové diskuse o ekonomických tématech

27. dubna 2005 - Jiří Kozák
27 Dub

Duben se nesl ve znamení veřejných financí. CEVRO uspořádalo sérii seminářů, ve kterých se ze všech stran probraly daňová, důchodová a zdravotní reforma.

První přednášku měl Ing. Marek Loužek, analytik Centra pro ekonomiku a politiku a poradce prezidenta, pro studenty Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech. Studenti měli možnost vidět, že to, co se učí v teorii ve škole, je v praxi opravdu prováděno. Ing. Loužek jim nastínil možnosti, které Česká republika má, včetně výhledu na to, co v budoucnu čeká je, dnešní studenty. Druhá jeho přednáška byla součástí tradičního Konzervativního klubu v Plzni. Zde se sešli zástupci veřejnosti od studentů, přes zastupitele až k podnikatelům. Účastníky zajímaly hlavně praktické dopady reforem a celkový stav ekonomického prostředí u nás.

dubnove diskuze

O týden později se konala série čtyř přednášek v Ostravě. Po úspěchu únorových přednášek poradce slovenského ministra zdravotnictví Petera Pažitného CEVRO do Ostravy přivezlo hned trojici slovenských spoluautorů ekonomických reforem. Ing. Pažitný přednášel pro devadesát krajských zastupitelů několika krajů, ředitelů nemocnic a dalších odborníků na zdravotnictví z úřadu Moravskoslezského kraje. Jeho kolegové Ing. Karol Morvay a Ing. Michal Gajdzica nejprve na ekonomické fakultě Vysoké školy báňské a pak na Hospodářské komoře osvětlovali daňovou a důchodovou reformu provedenou na Slovensku. V pět hodin se všichni tři odborníci sešli v Modrém domě, kde se konalo pravidelné setkání. Tentokrát šly přednášky stranou a rovnou se diskutovalo. Účastníky zajímalo do nejmenších detailů vše o slovenských reformách a slovenští ekonomové měli dvě a půl hodiny co vysvětlovat.

Ekonomický maratón zakončila diskuse ředitele Liberálního institutu ing. Miroslava Ševčíka a poslance za ODS a místopředsedy Rozpočtového výboru PSP Ing. Martina Kocourka. Tématem byla rovná daň a možné alternativy k ní. Toto setkání bylo dalším ze série pravidelných fór CEVRO, která se konají pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci v sídle CEVRO.