Střet zájmů k Ústavnímu soudu

27. dubna 2005 - Tomáš Julínek
27 Dub

Novela zákona o střetu zájmů, která vstoupila rozhodnutím Poslanecké sněmovny v platnost začátkem března, je v poslední době jedním z nejkontroverznějších legislativních návrhů, který byl v dílně ČSSD kdy připraven. Předkladatelé této novely velmi ztížili komunálním politikům výkon jejich funkce a některé dokonce uvedli do právní nejistoty nad existencí jejich mandátu. Svým návrhem zásadně omezili jedno ze základních demokratických práv – právo být volen.

Mnozí ředitelé základních škol, nemocnic a dalších organizací zřízených obcí nebo krajem, se dostali do těžké situace, kdy se podle znění zákona mají rozhodnout, zda dají přednost své práci v zastupitelstvu nebo v jím zřizované organizaci. Taková situace, která mění daná pravidla uprostřed hry je pro senátory ODS nepřijatelná. V řadě obcí se již nyní můžeme setkat se situací, kdy mnohdy velmi kvalitní zastupitelé rezignovali na svůj mandát. Voliči, kteří se při své volbě rozhodovali právě podle jejich činnosti ve školách nebo jiných organizacích, teď ztratili jistotu uskutečnění své volby. Nejenže tak hrozí situace, kdy mnohé obce přijdou o erudované zastupitele, ale také že nebude nikdo, kdo by do zastupitelstva kandidoval. Mnozí členové zastupitelstev menších, ale i větších obcí potvrdí, že práce v zastupitelstvu obce není jednoduchá a často ji člověk vykonává ve svém volném čase. S novelou zákona o střetu zájmu tak mnoho z nich ztratí chuť se v zájmu své obce vůbec angažovat. Z těchto důvodů podalo 53 senátorů z řad ODS, Klubu otevřené demokracie, klubu KDU-ČSL a klubu SNK k Ústavnímu soudu stížnost na způsob legislativního schválení novely, který byl v rozporu s Ústavou ČR a také stížnost na samotný obsah novely, který je také možno hodnotit jako protiústavní, jelikož, jak už bylo zmíněno, omezuje právo být volen.

I když Ústavní soud předkladatelům stížnosti vyhoví, možná bude způsobená škoda, v podobě vzdání se mandátu, nevratná. Pro nás je to další výzva, abychom v Senátu dnes již koalici sociálních demokratů a komunistů co nejaktivněji vzdorovali. I když to nebude boj jednoduchý, věřím, že naší další aktivitou se nám podaří mnohým socialistickým excesům zabránit.