Struktura rozpočtu Evropské Unie

27. dubna 2005 - Oldřich Vlasák
27 Dub

Na konferenci Finanční perspektiva 2007 až 2013 vystoupil s příspěvkem poslanec Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. Svoji přednášku doprovodil prezentací několika zajímavých grafů. Některé z nich jsme pro Vás vybrali a se svolením pana poslance je publikujeme na stránkách našeho časopisu. První dva grafy ukazují strukturu výdajů a příjmů rozpočtu EU, poslední pak strukturu budoucích rozpočtů v souladu s návrhem finanční perspektivy, jak ho předložila Komise. Pro zájemce je kompletní verze prezentace zde.

graf