Květen

02. Června 2005 - Petr Sokol
02 Čer

ODS proti Paroubkově vládě

Výkonná rada ODS 2. května konstatovala, že jmenování třetího premiéra v průběhu necelých tří let jen potvrzuje slabost, nestabilitu a neúspěšnost koaliční vlády socialistů, lidovců a unionistů. ODS podle usnesení výkonné rady není překvapena výroky předsedy vlády Jiřího Paroubka, podle kterých jsou mu komunisté bližší než ODS. Za výsměch celému polistopadovému vývoji považuje jeho tvrzení, že si umí představit s KSČM za několik let společnou vládu.
ODS je přesvědčena, že Paroubkova vláda bude stejně nevěrohodná, jako ty předešlé. Tuto koalici drží pohromadě už jen strach z volební porážky a dokončení některých lukrativních privatizací a veřejných zakázek. ODS proto takovou vládu nepodpoří a nadále považuje předčasné volby za lepší řešení, než dalších 14 měsíců nevládnutí a politické nestability.
Výkonná rada ODS se zabývala také jmenováním Dany Bérové ministryní informatiky. Tato politička je manželkou významného lobbisty a ODS její nominaci považuje za krajní příklad tolerování, ne-li přímo podpory klientelismu. Čím dál otevřenější napojení některých členů vlády na lobbistické a finanční skupiny jen potvrzuje, že citelný pokles naší země v žebříčku vnímání korupce za vlády socialistů není náhodný.

 ODS navrhla možnost rozpuštění sněmovny při vládní krizi

Zjednodušit možnost vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny v dobách vládní krize má za cíl návrh novela ústavy, jejíž návrh předložili senátoři ODS. Změna má umožnit poslancům na návrh prezidenta předčasně ukončit funkční období v případě, že by vláda podala demisi a nový kabinet by kvůli patovému rozložení sil ve sněmovně těžko získával její důvěru.
Nyní Ústava umožňuje prezidentovi vyhlásit mimořádné volby pouze v případě, že vláda třikrát po sobě nezíská důvěru sněmovny. Umožňuje to také například při dlouhodobé nečinnosti sněmovny, nebo když poslanci do tří měsíců nerozhodnou o vládní předloze, s jejímž projednáváním kabinet spojil otázku důvěry.

Evropští poslanci ODS si stěžují

Celá zaslala 28. dubna ve které poukazuje na nerovné jazykové podmínky při zasedáních orgánů Evropského parlamentu.
Právo hovořit v Evropském parlamentu úředním jazykem dle svého výběru je zakotveno v jednacím řádu této instituce. Ani po roce působení českých poslanců v EP není jejich právo touto institucí zajištěno. Porušování nelze omlouvat nedostatečným počtem tlumočníků. Poslance za Českou republiku kontaktují úspěšní absolventi náročných konkurzů, kteří dosud nedostali možnost v EP pracovat.
Obdobné porušování pravidel se děje i ze strany Evropské komise, která opakovaně nedodržuje termíny pro zodpovězení otázek předložených českými poslanci.
Poslanci požádali předsedu frakce o zjednání nápravy v těchto věcech.

 Další kontakty ODS ve Střední Evropě

V sobotu 14. května navštívil předseda ODS Mirek Topolánek Slovinsko. Na pozvání předsedy Slovinské demokratické strany a předsedy vlády Slovinska Janeze Janši se zúčastnil dvoudenního kongresu SDS, v jehož úvodu vystoupil před delegáty se svým projevem věnovaném u evropské budoucnosti. Slovinská demokratická strana je největší parlamentní stranou ve Slovinsku a společně s ODS zasedá v Evropském parlamentu ve frakci EPP-ED.
Mirek Topolánek během své návštěvy hovořil se slovinským premiérem J. Janšou o spolupráci středopravicových stran nových členských zemí při prosazování společných zájmů a cílů v Evropské unii. Dalšími tématy setkání byla evropská integrace, rozšiřování EU a výměna zkušeností v oblasti ekonomických reforem.

 

Hlasování o důvěře vládě

Paroubkova vláda získala 13. května většinou jednoho hlasu důvěru PS.
ODS není překvapena výsledky hlasování o důvěře vládě. Tento kabinet však důvěru veřejnosti nemá a tímto hlasováním ji nezískal. ODS považuje hlasování o důvěře vládě pouze za formální akt. Poslední vývoj v Poslanecké sněmovně jen opět potvrzuje, že ve skutečnosti v zemi vládne a bude vládnout koalice ČSSD a KSČM. ODS konstatuje, že malé koaliční strany tuto stále otevřenější spolupráci demokratické a nedemokratické levice nadále dobrovolně tolerují a přehlížejí. Jejich skutečný vliv na dění v zemi se stále více bude blížit nule. ODS i z tohoto důvodu nepovažuje za důležité, co je napsáno v programovém prohlášení staronové vlády. Stále stejní lidé, stále stejná programová prázdnota, stále stejná nechuť k nutným reformám, stále stejné populistické a nesplnitelné sliby všeho všem.
ODS přesto ve zbytku volebního období podpoří takové návrhy, které budou v souladu s naším programem. Mohou jimi být například: zákon o konkurzu a vyrovnání, uvolnění podmínek pro podnikání, zjednodušení daňového systému a snížení daní všem, snížení administrativní zátěže občanů a firem, zákoník práce, umožňující větší smluvní volnost, zákon o střetu zájmů, neparalyzující fungování obcí nebo skutečná důchodová reforma.