Velká Británie a parlamentní volby

02. Června 2005 - René Šifta
02 Čer

1/Konzervativní strana Velké Británie ve volbách do House of Commons a House of Lords 5. května 2005 zastávala tradiční stranickou barvu. Kterou?
a)             modrou
b)            červenou
c)             zelenou

2/Představitelem Konzervativní strany v současné době je:
a)             Michal Howard
b)            Robert Dean
c)             Georg Fosset

3/Původně se Konzervativní strana nazývala:
a)             strana Toryů
b)            strana Whigů
c)             unionisté

4/Volby do Parlamentu Velké Británie jsou v současné době založeny na systému:
a)             proporcionální
b)            poměrný
c)             většinový

5/Velká většina britských občanů zvolila v soutěži televize BBC„NEJVĚTŠÍ BRIT“ :
a)             Winstona Churchilla
b)            Williama Shakespeara
c)             Davida Beckhama

6/Který z ministerských předsedů stál ve 20. století nejdelší dobu v čele britské vlády?
a)             Margaret Thatcherová
b)            Tony Blair
c)             Clement Attlee

7/Poslední místodržitel Velké Británie v Indii v roce 1947 byl:
a)             lord Runciman
b)            lord Mountbatten
c)             Chamberlain

8/V roce 1904 byla podepsána dohoda o rozdělení vlivu v Africe a Asii mezi Velkou Británií a Francií, která tvořila smluvní základ budoucího válečného uskupení Dohoda. Jak se dohoda nazývala?
a)             Trojspolek
b)            Červená sedma
c)             Entente Cordiale

9/Na počátku 30. let 20. století byla vytvořena organizace, která měla za úkol reprezentovat jednotlivé državy Velké Británie. Jak se jmenovala?
a)             Union
b)            Commonwealth
c)             Východoindická společnost

10/Centrální banku Velké Británie založil v roce 1694: a)             Angličan
b)            Ir
c)             Skot

11/Anglikánskou církev a její centrum v chrámu sv. Petra v Londýně založil:
a)             Jindřich VIII.
b)            Jakub I.
c)             Markéta Tudorovna

12/Ostrov Velká Británie býval dříve nazýván:
a)             Morea
b)            Albion
c)             Latinium

13/Římská říše vystavěla na severu Anglie hraniční opevnění s názvem Hadriánův val. V blízkosti kterého významného města leží?
a)             Liverpool
b)            Glasgow
c)             Newcastle

14/S kterou politickou stranou bylo v polovině 90. let 20. století spojováno členství v britských odborech?
a)             Labour party
b)            Liberální demokraté
c)             Strana zelených

15/Jeden z předchůdců současné panovnice prohlásil na adresu královské rodiny: „My jsme firma“. Který panovník daný výrok přednesl?
a)             princ František Albert
b)            Jiří VI.
c)             Filip II.

16/Která osoba na vrcholu politické hierarchie vyhlašuje termín voleb? ´
a)             ministerský předseda
b)            panovnice
c)             lord komoří

17/V systému politického života Velké Británie platí heslo:
a)             „Hanba tomu, kdo o tom špatně smýšlí.“
b)            „Carpe diem.“
c)             „Panovník panuje, ale nevládne.“

 18/Posledním guvernérem Velké Británie v Hongkongu v roce 1996 byl:
a)             Kenneth Clarke
b)            Mao Ce-tung
c)             Georg Stepleton

19/České země a ostrovní Anglie vykazovaly vždy čilé přátelské vztahy. Který český panovník vstoupil na půdu Anglie první?
a)             Karel IV.
b)            Jan Lucemburský
c)             Zikmund Lucemburský

20/Eduard VIII. byl přinucen opustit trůn v roce 1936 z důvodů pochybností o jeho vztahu k rozvedené manželce amerického původu Wallis Simpsonové. V jaké zemi našel útočiště ve funkci guvernéra? a)             Austrálie
b)            Bahamské ostrovy
c)             Kanada

Správné odpovědi:

1/a, 2/a, 3/a, 4/c, 5/a, 6/a, 7/b, 8/c, 9/b, 10/c, 11/a, 12/b, 13/c, 14/a, 15/b, 16/b, 17/c, 18/a, 19/c, 20/b

Stupnice správných odpovědí:
1–7/ Britské imigrační úřady by Vám neudělily státní občanství.
8–14/ Odborných knih a průvodců o Velké Británii existuje spousta. Tak do toho, není nic ztraceno.
15–20/ Vaše vědomosti napovídají o dokonalých znalostech dějin hrdého Albionu. Můžete být na sebe pyšní.