Dubnové pokračování Akademie

02. Června 2005 - Petra Viktorová
02 Čer

Ve čtvrtém měsíci letošního roku pokračovala Liberálně-konzervativní akademie blokem, věnovaným otázkám mezinárodních vztahů a ekonomickým tématům.

Dopolední blok Akademie se věnoval úloze národních států, definování národních zájmů a utváření zahraniční politiky. Přednášek se ujal garant kursu mezinárodní vztahy, ředitel Mezinárodního institutu pro hospodářství a politiku Haus Rissen v Hamburku, docent Petr Robejšek.

Odpolední blok se nesl ve znamení přednášek Petra Macha, ředitele Centra pro ekonomiku a politiku. Petr Mach přednášel o penězích, centrálním bankovnictví a o daních.

Dopolední i odpolední blok byl v Olomouci i v Praze provázen živou debatou všech zúčastněných posluchačů.