Jsem tím, čím doopravdy chci být…

02. Června 2005 - Jiří Janeček
02 Čer

Když jsem vstupoval před třemi lety do politiky, měl jsem pocit, že to nikam nevede… O socializaci společnosti už nebylo možné mluvit jen jako o „plíživé“, naopak její stoupenci připravovali další silnou ofenzívu a ODS se potřebovala vzpamatovat ze šrámů, kteřé jí způsobili někteří „rádoby“ politici. Cítil jsem potřebu něco změnit, a když už něco změnit chci, dávám přednost tomu, abych mohl sám přiložit ruku k dílu.

Vím, že nejvíce ze všeho záleží na cílech, které si sami stanovíme, a na naší vlastní touze těchto cílů dosáhnout. Důležité je, abychom byli k sobě upřímní a rozhodnutí, ke kterým dospějeme, byla opravdová. Zrovna v den, kdy ODS prohrála parlamentní volby, jsem sedl a napsal tehdejšímu předsedovi Václavu Klausovi. V dopise, ve kterém jsem viděl přirozený a co nepřímější způsob jak vyjádřit své rozčarování nad volebním neúspěchem, jsem mu nabídl svou pomoc. Byl jsem připraven investovat volný čas, prostředky a podílet se, kdekoliv to bude zapotřebí, na rehabilitaci pravicové politiky u nás. Z hlavní kanceláře ODS jsem brzy na to obdržel nabídku ke členství v místě svého bydliště, tj. v Praze 11, kam jsem také vstoupil v říjnu 2002. Stihl jsem tu ještě finále kampaně před komunálními volbami. ODS byla to pro mě jediná alternativa. V experimentech, populistickém alibismu, anebo, v některých případech i extremismu druhých stran nevidím žádný smysl. Nemluvě o tom, že s následky působení levicových sil se budeme všichni potýkat ještě hodně dlouho.

Pak jsem byl v roce 2004 zvolen předsedou ODS Praha 11 a věnoval jsem veškerou svou energii přeorganizování oblasti, volbám a v současnosti i přípravě nové koncepce komunální politiky Modrá šance pro Jižní Město. Snažil jsem se oblast oživit novými nápady, zavést princip osobní odpovědnosti a udržování přežitých zvyklostí nahradit stylem, který by lépe odpovídal dnešním nárokům na přístup k lidem a komunikaci s nimi. ODS Prahy 11 se podařilo změnit v aktivní oblast s jasnými pravidly, konkrétním politickým zadáním a množstvím ochotných a k práci motivovaných lidí. Uspěli jsme i ve volbách do Evropského parlamentu a jako jediná pražská oblast jsme zvítězili i v řádných volbách do Senátu.

Funkci předsedy politické strany lze přirovnat k povolání manažera
Osobně si myslím, že pro politika je výhodou, když má zkušenosti z podnikatelské sféry. Když zná, co je to zaměstnávat desítky lidí a co obnáší odpovědnost za ně i k nim. Když ví jak bývá někdy složité v začátcích postavit firmu na nohy, co je to řádně a včas splácet své finanční závazky, včetně půjček. Takový člověk je vybaven, aby mohl lépe s lidmi spolupracovat a povětšinou si dokáže více vážit těch, co odvádějí dobrou práci.

Přirozenou ctižádostí každého člověka je dotáhnout to co nejdál, politiky nevyjímaje
Já si přeji být co nejvíce užitečný ODS. Nerad však po sobě nechávám rozdělanou práci, pokud to tedy bude možné a budu opětovně zvolen, rád zůstanu ve funkci předsedy oblasti tak dlouho, dokud ji budu mít co nabídnout. Jižní Město je velké sídliště z řadou specifických úkolů a práce je tu víc než dost. Nicméně, myslím, že dokáži slíbit, ať už budu v budoucnu působit kdekoli, na svou domovskou Prahu nezapomenu.

Komunální volby beru jako další výzvu
V příštím roce nás čekají nové komunální volby a s tím spojena opět spousta práce a plánování. Pevně věřím, že nejen udržíme své dosavadní pozice, ale že se nám podaří ještě podstatně zlepšit. To by přineslo posílení postavení ODS v zastupitelstvu městské části a umožnilo by efektivnější výkon zdejší samosprávy. Proto plánujeme oslovit co možná nejširší voličskou základnu. Chceme před voliče předstoupit s detailně propracovaným programem „Modrá šance pro Jižní Město“ a chceme v předstihu představit i konkrétní lidi, aby volič naprosto přesně věděl, pokud uspějeme, kdo a v jaké funkci bude zastupovat jeho zájmy v radě městské části a ponese plnou odpovědnost za příslušný resort.